Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Foto: Gemeente Haarlemmermeer. Schoolgebouw Lincolnpark juni 2024.

Bouw van schoolgebouw gaat vooruit

13 juni 2024
Lincolnpark

Het is het eerste gebouw dat in de nieuwe wijk wordt gebouwd. De wegen moeten nog worden aangelegd, net zoals de openbare ruimte. De school staat er voordat het centrumgebied wordt gebouwd. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat wegen en groen door het bouwverkeer worden beschadigd, komen er eerst bouwwegen. De gemeente legt een tijdelijke weg aan naar het schoolgebouw voor auto’s en fietsen. Ook komen er tijdelijke parkeerplaatsen.

Er maken 3 scholen gebruik van het gebouw

Het gaat om het Avantis College, het Rietland College en de ISK (Internationale Schakel Klas) Haarlemmermeer. In het gebouw van circa 9.000 m2 hebben de onderwijsrichtingen hun eigen plek, maar ze delen ook voorzieningen. Het gebouw is duurzaam opgezet met veel aandacht voor gezondheid en biodiversiteit. Nieuw is dat naast de bestaande afdelingen het Avantis College een mavo/havo onderbouwklas krijgt.  

De oplevering aan het schoolbestuur is eind dit jaar

In die periode worden de tijdelijke weg en parkeerplaatsen aangelegd en daarna neemt het schoolbestuur het gebouw in gebruik. Er vindt nog afstemming plaats met de aannemer die de keten op de plek van de toekomstige tijdelijke parkeerplaatsen heeft staan.

Wil je de bouw volgen, dat kan!

Gebruik de app “De nieuwe school Hoofddorp”. De opdrachtgever van het schoolgebouw is het bestuur van Dunamare onderwijs en Wind Design & Build is de aannemer.