Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Feestelijke start bouw met tent en ballonnen

Bouw schoolgebouw Lincolnpark gestart

22 september 2023
Lincolnpark

In het toekomstig centrumgebied van Lincolnpark is de bouw gestart van het schoolgebouw van de Dunamare onderwijsgroep. Het komt aan de Rietvoornlaan in het centrumgebied bij de entree van Lincolnpark. Het wordt het nieuwe gebouw van het Hoofdvaart College, nu nog aan de Paxlaan, en krijgt de nieuwe naam Avantis College en van Praktijkschool De Linie, die Rietland College gaat heten. Deze school zit nu nog aan de Hoofdweg in Hoofddorp.

De eerste paal is geslagen! Eric van de Reep (directeur Rietland College), Marjolein Steffens-Van de Water (wethouder), Ronald Smink (directeur Avantis College) en April van Loenen (college van bestuur Dunamare onderwijsgroep). Foto gemeente Haarlemmermeer.

De heimachines draaien intussen overuren. Voor meer informatie over de bouw kan de omgevingsapp voor Apple externe-link-icoonvan ontwerpbureau Wind design and build worden gedownload.  

Op 18 september 2023 sloegen leerlingen van de scholen de eerste paal op het bouwterrein met  wethouder Steffens-Van de Water (Jeugd en onderwijs), April van Loenen (College van Bestuur) en de schooldirecteuren Ronald Smink en Eric van de Reep. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw begin 2025 in gebruik wordt genomen. De nieuwbouw betekent betere kansen voor jongeren in een uitnodigend gebouw. Een plek voor talentontwikkeling, samenwerken en de basis leggen voor een mooie toekomst. Daar zorgen schoolbestuur Dunamare en Gemeente Haarlemmermeer samen voor. 

Feestelijke start bouw met tent en ballonnen

De start van de bouw werd feestelijk gevierd (afbeelding Gemeente Haarlemmermeer).

Nieuwe namen

De nieuwe naam voor het Hoofdvaart College is Avantis College. De naam is afgeleid van het Latijnse ‘Avante', dat vooruitgaan betekent. Praktijkschool De Linie is omgedoopt in het Rietland College. Riet, zo is de verklaring, is een sterk, flexibel, snel groeiend en veiligheid biedend gewas. Precies wat de school voor de leerlingen wil zijn.  

De twee colleges krijgen samen met ISK Haarlemmermeer (Internationale Schakelklas voor jeugd die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn) een plek in het nieuwe gebouw met een oppervlakte van zo’n 9.000 vierkante meter. Er is ruimte voor in totaal zo’n 875 leerlingen.  

Veel mogelijkheden

De schooldirecteuren zijn enthousiast over het nieuwe gebouw. Eric van de Reep, directeur van het Rietland College: “Met het hele team kijken we er naar uit. Samenwerking met meerdere scholen in één gebouw geeft veel mogelijkheden. Tegelijkertijd behouden we per school de kleinschaligheid en eigenheid die deze leeftijdsgroep nodig heeft. Daardoor blijft iedere leerling gezien worden.”

Het Rietland College zal een breed palet aan praktische vakken bieden en krijgt naast praktijkonderwijs ook vmbo basis in huis. Van de Reep: “’Ervaar je talent’ wordt onze slogan. Want het geeft zelfvertrouwen om te ontdekken waar je goed in bent.”

Ontdekken

Directeur Ronald Smink van het Avantis College en de Internationale Schakelklas (ISK) Haarlemmermeer vult aan: “Alle leerlingen krijgen door de samenwerking een betere kans om te ontdekken wat ze aankunnen. Doorstromen van praktijkonderwijs naar vmbo wordt gemakkelijker binnen één gebouw. Ook voor de ISK-leerlingen is de doorstroom daardoor fijner. Bovendien gaan we op het Avantis College onderbouw mavo-havo aanbieden.”

Smink is ook blij met de goede akoestiek en klimaatbeheersing van het nieuwe gebouw. “Voor de leerlingen en ons team worden de werk- en leeromstandigheden veel prettiger. Ik verheug me erop onze leerlingen naar hun nieuwe school te zien komen met een gevoel van trots. Zij zijn de toppers die onze toekomst vormgeven; ze verdienen echt een mooi gebouw met goede faciliteiten.” 

Een impressie van het binnenplein van het nieuwe scholengebouw

Een impressie van het binnenplein van het nieuwe scholengebouw (afbeelding Wind Design & Build).

Goede schoolgebouwen

De filosofie achter het langlopende scholenbouwproject is dat leerlingen, leraren en ander schoolpersoneel voor optimale prestaties goede schoolgebouwen nodig hebben. De huidige onderkomens van de twee colleges zijn voor verbetering vatbaar. Daar komt nog eens bij dat Dunamare nu ruimte huurt van het Nova College dat deze echter voor zichzelf nodig heeft. Er is al eens uitstel door het Nova College verleend. Deze tijdelijke situatie kan niet snel genoeg worden beëindigd, dáár is iedereen het over eens. Maar een nieuw schoolgebouw bouwen is niet eenvoudig. Zeker in deze turbulente tijden met energievraagstukken en tekorten aan materialen en mensen is dat niet eenvoudig. Zo kampt het gebied waar het schoolgebouw komt te staan met stroomtekorten zodat de benodigde capaciteit bij oplevering van de school nog niet beschikbaar is. Maar deze problemen zijn gelukkig opgelost.  

De school zal de eerste tijd ook in een bouwgebied staan omdat de omgeving nog ontwikkeld wordt. Dat is niet ideaal maar onvermijdelijk. De gemeente zorgt in overleg met het schoolbestuur voor tijdelijk voorzieningen zoals parkeerplaatsen. In de toekomst wordt het schoolgebouw dan onderdeel van het Centrum van Lincolnpark.

Nul op de meter

Het wordt ook een duurzaam schoolgebouw met ‘nul op de meter’. Dat betekent dat er net zo veel energie wordt verbruikt als opgewekt. Nul op de meter is het resultaat van ‘total cost of ownership’, één van de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarbij zorgen gemeente en schoolbestuur ervoor dat er voldoende geld op tafel komt door de uitgespaarde energiekosten toe te voegen aan het investeringsbedrag. De afspraken daarover vergden best wat overleg maar dat dit de moeite loont, dáárover zijn alle partijen het eens.

Sporthal

Op loopafstand komt in de toekomst een sporthal met gymlokalen voor de leerlingen. In de avonduren kunnen verenigingen er gebruik van maken. De sporthal dient ook als ontmoetingsplek voor de wijk. De gemeente heeft marktpartijen gevraagd een plan voor de sporthal in te dienen en zal een keuze uit de inzendingen maken.

Fietsenstallingen

Bijzonder van het winnend ontwerp van Wind Design & Build uit Drachten is ook dat het is gelukt om drie fietsenstallingen inpandig te realiseren, waarvan één voor de docenten. Het grote voordeel hiervan is dat een rustig beeld op het plein en rondom het gebouw ontstaat. Het nieuwe schoolgebouw geldt als een paradepaardje van het IHP, een afkorting van Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen, waarmee de gemeente in nauwe samenwerking met schoolbesturen schoolgebouwen renoveert, verbouwt of ‘gewoon’ bouwt zoals in dit geval in Lincolnpark.