Zonneparken Hoofdweg en Vijfhuizerweg stap dichterbij

19 maart 2024
Nieuwe energie, Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders wil voor 25 jaar een vergunning afgeven voor de geplande zonneparken aan de Hoofdweg in Lijnden en de Vijfhuizerweg in Hoofddorp. Om er voor te zorgen dat die aangelegd worden zoals de gemeente dat wil, zijn afspraken gemaakt met het bedrijf dat de panelen aanlegt en beheert.

Zonnepark Vijfhuizerweg Hoofddorp

Het zonnepark in Hoofddorp grenst aan de Hoofdweg Oostzijde en de Vijfhuizerweg. Naast de zonnepanelen met omvormers, worden acht transformatorstations, een inkoopstation, een opslagcontainer, vijf cameramasten en een hek gebouwd. Het zonnepark wordt ecologisch ingepast en moet passen in het landschap.

Zonnepark Hoofdweg Lijnden

Dat laatste geldt ook voor het zonnepark in Lijnden. Daar wordt ook nog een recreatief struinpad aangelegd. Het zonnepark in Lijnden ligt tussen de Schipholweg, de Rijksweg A5 en de Hoofdweg en Hoofdvaart. Naast de zonnepanelen met omvormers komen er zes transformatorstations, een inkoopstation, een opslagcontainer, vijf cameramasten en een hek.

Een impressie van een zonnepark in Haarlemmermeer

Een impressie van een zonnepark in Haarlemmermeer. Foto: Lumen Photo

Lokaal eigenaarschap

De gemeente wil lokaal eigenaarschap. Dat betekent dat omwonenden betrokken worden bij de plannen voor de zonneparken en dat zij daar ook van kunnen profiteren. Het bedrijf dat de zonneparken aanlegt en beheert, gaat daarom onder meer een omgevingsfonds opzetten, waarin jaarlijks een deel van de inkomsten wordt gestort ten behoeve van de omgeving. Daarnaast wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd door bij de aanleg van de zonneparken te werken met lokale bedrijven en wordt samengewerkt met de energiecoöperatie Zon op Haarlemmermeer.

Hoe nu verder?

Het college heeft aan de raad gevraagd of ze bedenkingen heeft tegen de plannen. Als dat niet het geval is, kan de procedure voor het afgeven van de vergunning opgestart worden. Zowel op de verklaring van geen bedenkingen als op de vergunning, kunnen belanghebbenden een reactie insturen. Zo’n reactie heet een zienswijze. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2024.

Meer informatie over de energietransitie in Haarlemmermeer? 

Kijk dan op www.haarlemmermeer.nl/nieuwe-energie. Wie wil, kan zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief.