Een vrouw met een stethoscoop om haar nek achter een bureau in gesprek met een oudere dameeen oudere dame

Zo krijgt de zorg meer ruimte

22 april 2024
Nieuws

Alle inwoners van Haarlemmermeer hebben recht op passende zorg. Zorggroep Haarlemmermeer, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeente Haarlemmermeer helpen zowel inwoners als zorgaanbieders.

In Haarlemmermeer gaan regelmatig huisartsen met pensioen en er komen nieuwe woonwijken bij. Er is dus behoefte aan huisartsen en daarmee ook aan huisvesting voor de praktijken. En dat is tegenwoordig niet makkelijk voor elkaar te krijgen. Huisarts en voorzitter van de Zorggroep Haarlemmermeer Jacobine van der Dussen “Helaas worden huisartsenpraktijken landelijk nog steeds gezien als een commerciële partij. Daardoor zijn de huren en andere kosten voor huisvesting veel te hoog. Bij nieuwbouwprojecten moeten huisartsen opbieden tegen ondernemers.’’

Samen

De partijen zijn met elkaar om tafel gaan zitten en hebben samen tot in detail de situatie in kaart gebracht: om hoeveel inwoners gaat het? Hoeveel huisartsen en andere zorgverleners zijn er? Welke ruimte is beschikbaar? Welke plannen zijn er voor de toekomst? En er is contact gelegd met projectontwikkelaars. Want die partij moet bij het plannen rekening houden met zorg en welzijn. Zo kan er gewerkt worden aan oplossingen. Uiteindelijk moeten alle inwoners zorg kunnen krijgen in Haarlemmermeer.

Inge Huernink van Zorg en Zekerheid: “Een oplossing is ook meer samenwerking, met huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten én welzijnsorganisaties.” Gezamenlijke huisvesting levert voor zowel de inwoners als de zorgverleners meer gemak op. “We hebben acties voor de korte, middellange en lange termijn. In bestaande wijken zoeken we naar vervangede ruimte en nieuwbouwplannen toetsen we aan voldoende ruimte voor de zorg”, zeggen zowel wethouder Mariëtte Sedee als wethouder Charlotte van der Meij.

Wat te doen als inwoner?

Inwoners van Haarlemmermeer die geen huisarts kunnen vinden, moeten contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Zij kunnen helpen met zoeken en kunnen inwoners op de wachtlijst plaatsen. Mensen die geen huisarts hebben, kunnen voor spoedvragen tijdens de avond, nacht of in het weekend contact opnemen met de Spoedpost Haarlemmermeer: Home - Spoedpost Haarlemmermeerexterne-link-icoon

Wat te doen als zorgaanbieder?

Zorgaanbieders die zich willen vestigen in Haarlemmermeer of ruimte beschikbaar hebben voor een gezondheidscentrum zijn van harte welkom bij de huisvestingsadviseur Olivier van der Zee van de Zorggroep Haarlemmermeer via: Ondersteuning huisvesting - Zorggroep Haarlemmermeerexterne-link-icoon.

Een vrouw met een stethoscoop om haar nek achter een bureau in gesprek met een oudere dameeen oudere dame

Alle inwoners hebben recht op passende zorg. Foto: Shutterstock