‘Wij blijven de Houtrakpolder beschermen tegen havenuitbreiding’

22 februari 2021
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer vindt de Houtrakpolder een belangrijk groen gebied. Het moet blijven zoals het is. Het is niet beschikbaar voor het uitbreiden van de Amsterdamse haven. Amsterdam heeft nu uitspraken gedaan over havenactiviteiten in de Houtrakpolder. Die staan in de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 die in januari verscheen. Haarlemmermeer is het daar niet mee eens en laat dat weten door middel van een zienswijze.

De Houtrakpolder ligt in recreatiegebied Spaarnwoude. Het is een afwisselend natuurgebied dat uit verschillende delen bestaat. In het Noorderbos bijvoorbeeld zijn veel eetbare planten en bomen te vinden, zoals walnoot en tamme kastanje. Maar ook heesters met eetbare noten, zaden en vruchten. De Houtrakkerbeemden is een nieuw natuurgebied in de Houtrakpolder. Hier sijpelt brak water uit het Noordzeekanaal binnen en veel vogels vinden daar hun voedsel in. Zo komen lepelaars er regelmatig garnaaltjes eten. De Houtrak is ook een verbindingsschakel naar andere natuur- en recreatiegebieden. Het maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. 

Wandelen met de hond in de Houtrakpolder moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Foto: Danny de Casembroot

Houtrak beschermen

Al jarenlang lijkt Amsterdam de Houtrak op het oog te hebben om in de toekomst het Westelijk havengebied uit te breiden. Mariëtte Sedee, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grootschalig Groen:

Haarlemmermeer wil de Houtrakpolder beschermen tegen uitbreiding van de haven. Dat hebben we afgesproken in het Bestuurlijk convenant met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Die afspraak hebben we bevestigd in ons coalitieakkoord. En dit standpunt hebben wij ook nog eens vastgelegd in verschillende andere documenten, zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvisie Haarlemmermeer (die voor 70% klaar is).

Amsterdamse omgevingsvisie

Vorige maand presenteerde Amsterdam een ontwerp-Omgevingsvisie. Elke gemeente moet een eigen omgevingsvisie maken, als onderdeel van de omgevingswet die volgend jaar ingaat. Amsterdam schetst in haar omgevingsvisie een toekomstbeeld van de stad, maar kijkt ook naar de toekomst van de regio. Er staan uitspraken in die voor Haarlemmermeer belangrijk zijn, bijvoorbeeld dat de Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken tot Hoofddorp en waarom dat moet. Er staat ook in dat het Amsterdamse Bos aan de zuidzijde beter met de bovenlanden langs de Ringvaart van Haarlemmermeer verbonden kan worden. 

Grondgebied Haarlemmermeer

Met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en een sterkere Westeinderscheg is Haarlemmermeer het eens. Maar de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 doet ook uitspraken over het grondgebied van Haarlemmermeer, namelijk over havenactiviteiten in de Houtrakpolder. Daar is de gemeente Haarlemmermeer het niet mee eens.  

Zienswijze

Mariëtte Sedee: “Wij hebben een ander beeld bij de ontwikkeling van de Houtrakpolder. Daarom hebben we besloten om over dit onderwerp een zienswijze in te dienen. Haarlemmermeer wil graag dat Amsterdam de uitspraak over de Houtrakpolder aanpast. Wij verzoeken Amsterdam om in de tekst van de ontwerp-Omgevingsvisie aan te geven dat de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmermeer niet beschikbaar is voor havenactiviteiten.” 

900.000 bezoekers

Het recreatiegebied Spaarnwoude geeft ruimte aan natuur en wordt ook gebruikt voor dagrecreatie en grote evenementen. Er komen jaarlijks 5,5 miljoen bezoekers in het recreatiegebied. Ongeveer 900.000 daarvan bezoeken de Houtrakpolder. Wethouder Sedee: “Afgelopen jaar hebben we nog duidelijker dan anders gezien hoe belangrijk recreatiegebieden zijn. Dat is nóg een reden om de Houtrakpolder te blijven beschermen tegen uitbreiding van de Amsterdamse haven.”