Bennebroekerweg met rechts woningen en links een rij bomen en een weiland

Werkzaamheden aan de Bennebroekerweg

12 oktober 2023
Werkzaamheden

Van 17 tot en met 19 oktober werkt Dura Vermeer aan de Bennebroekerweg ter hoogte van Tudorpark. Er komen tijdelijke snelheidsdrempels. Een deel van de Bennebroekerweg wordt afgesloten vanwege de werkzaamheden

Deel Bennebroekerweg in fasen afgesloten 

Dura Vermeer verdeelt de werkzaamheden over twee fasen.

  • Fase 1: van dinsdag 17 oktober 9.30 uur tot en met woensdag 18 oktober 16.00 uur is de weg afgesloten vanaf de Laan van York tot de Hoofdweg. Hier komen twee drempels.  
  • Fase 2: op 19 oktober is de weg afgesloten vanaf Laan van York tot de busbaan Zuidtak Zuidangent. Hier komt één drempel.
Kaartje waarop de drie drempels in de Bennebroekerweg zijn aangegeven

Omleidingen tijdens de werkzaamheden 

De verbindingsweg tussen de (oude) Bennebroekerweg en de nieuwe Bennebroekerweg blijft open. Ook de Laan van York blijft geopend. Tudorpark en Tudor Gardens blijven via een omleidingsroute bereikbaar. De huizen aan de Bennebroekerweg langs het werkvak blijven bereikbaar via de fietsstraat. Maria Tudorhof blijft bereikbaar via de Hoofdweg. 

Er komen drempels tegen te hard rijden 

Na veel klachten over te hard rijden en overleg met de wijkraad, is besloten om tijdelijk drempels te plaatsen. Er wordt de komende jaren nog veel gebouwd waardoor er bouwverkeer over de Bennebroekerweg rijdt. Hierdoor kan de Bennebroekerweg nog niet definitief worden ingericht. Nadat Victoriapark Ymere is aangelegd, komt er een definitieve oplossing. 

Overlast van de werkzaamheden

Het is mogelijk dat er tijdens de werkzaamheden enige overlast is van geluid door het frezen van asfalt. Er wordt ook meer verkeer verwacht op de omleidingsroutes. Vooral tijdens de spitsuren op dinsdagmiddag en woensdagochtend.  

Meer informatie en contact 

Neem voor meer informatie contact op met Ron Kardol van de gemeente Haarlemmermeer via telefoonnummer 0900 1852 of met Wilbert van Valkenhoef van Dura Vermeer via telefoonnummer 06 53599231. Of stuur een mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘werkzaamheden Bennebroekerweg ter hoogte van Tudorpark’.