Burgemeester Marianne Schuurmans en een politieagent maken een selfie op straat.

Welke prioriteiten stellen we op veiligheidsgebied?

15 juli 2022
Nieuws

Op basis van een veiligheidsanalyse zijn er nieuwe prioriteiten voorgesteld. Dat zijn het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs, het versterken van digitale veiligheid, het waarborgen van zorg en veiligheid van kwetsbare personen, aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit en het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme. De raad zal in september een besluit nemen over het voorstel.

“Haarlemmermeer is nog steeds een relatief veilige gemeente. Van de inwoners voelt twaalf procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Gemiddeld geven de Haarlemmermeerders het rapportcijfer 7,5. “Dat was in 2019 precies zo”, zegt burgemeester Schuurmans, die de veiligheidsanalyse en de nieuwe prioriteiten deze week naar de gemeenteraad stuurde. “Drugs en alle problemen daaromheen, de toename in jeugdcriminaliteit en wapenbezit onder jongeren zijn echter zorgelijk. De overlast door jeugd zal naar verwachting verder toenemen, omdat in veel wijken gelijktijdig grote groepen jongeren komen en er vooralsnog onvoldoende voor hen te doen is. Dit soort signalen hebben we ook uit de participatie opgehaald.” 

Op basis van een veiligheidsanalyse zijn er nieuwe prioriteiten voorgesteld aan de raad. Foto: Just-Justa

De “traditionele” criminaliteit neemt in omvang af, maar de online criminaliteit neemt toe. Dit geeft een groter wordende maatschappelijke schade en heeft een grote impact op de slachtoffers. De weerbaarheid en zelfredzaamheid wordt op de proef gesteld. Ook de zorg en veiligheid voor kwetsbare inwoners staat onder druk. 

Buiten het zicht speelt de georganiseerde ondermijnende criminaliteit een blijvend grote rol. “Als we hiertegen niet heel hard optreden, kan dit op de langere termijn zelfs onze rechtsstaat aantasten.” De verdergaande polarisering in de samenleving zou in diverse vormen van extremisme tot een aantasting van onze veiligheid kunnen leiden. Het blijft belangrijk dat iedereen in onze gemeente veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen, en zich bovendien ook veilig voelt.”