'We willen lokale lasten voor inwoners niet onnodig verhogen'

30 september 2022
Financiën

Het uitgangspunt van het college van burgemeester en wethouders is dat de lastenverhoging voor de inwoners minimaal is. De lokale belastingen stijgen dan ook alleen met de inflatiecorrectie.

Voor 2023 bedraagt de inflatie 2,4 procent. De onroerende zaakbelasting (OZB) en de tarieven van de overige belastingen worden dus met 2,4 procent verhoogd. Bij de parkeerbelastingen worden de tarieven in de A,B,C zone en de Schipholzone verhoogd. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Het belastingjaar 2023 is het laatste jaar dat inwoners voor het hebben van een hond belasting betalen. 

“Het is eigenlijk al jaren beleid dat we de lokale lasten voor onze inwoners niet onnodig verhogen”, zegt wethouder financiën Jurgen Nobel. “Maar in deze tijden van hogere energieprijzen en duurder wordende boodschappen is het helemaal niet wenselijk dat de lokale lasten verhoogd worden.”