Een stapel stembiljetten

Wat gebeurt er na de verkiezingen van 15 maart?

14 maart 2023
Verkiezingen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn op woensdag 15 maart. De periode die volgt zit vol met belangrijke data en momenten. In dit artikel meer informatie over deze periode.

Wat gebeurt er allemaal na de verkiezingen?

Woensdag 15 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus

De leden van de stembureaus tellen op woensdagavond hoeveel stemmen er zijn per partij. Dit noteert de voorzitter in een Proces-Verbaal. Deze tellingen zijn openbaar. Dezelfde avond gaat het Proces Verbaal nog naar de gemeente. De gemeente haalt de stembiljetten op bij de 96 stembureaus en brengt deze naar de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep. Laat in de avond of aan het begin van de nacht is dus bekend hoeveel stemmen de partijen hebben gekregen.

Donderdag 16 maart: stemmen tellen

Dat gebeurt op partij- en kandidaatniveau van alle 96 stembureaus. Deze telling vindt plaats in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep. Ook deze telling is openbaar. Deze resultaten van de drie verkiezingen in Haarlemmermeer (Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en Amstel Gooi en Vecht) worden vrijdag 17 maart om 11.30 bekendgemaakt. Op vrijdagmiddag gaan de resultaten naar de Hoofdstembureaus van de verschillende overheden.

Let op: op donderdag 16 maart is Burgerzaken van de gemeente Haarlemmermeer gesloten. Er kan voor deze dag dus geen afspraak gemaakt worden.

Uitslagen verkiezingen

Op maandag 20 maart worden de uitslagen van de hele verkiezingen bekendgemaakt. Dit gebeurt op de zittingen van de Hoofdstembureaus bij de provincie en de waterschappen. Na deze zitting is de voorlopige uitslag bekend. Deze wordt dan ook gepubliceerd. Eventuele bezwaren op de uitslag worden vóór 23 maart behandeld. Dan zijn de zittingen van de Centrale Stembureaus, waar de definitieve uitslag wordt vastgesteld.

Onderhandelingen

De gekozen partijen kiezen een dagelijks bestuur. Bij de provincie bestaat dit dagelijkse bestuur uit de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning (wordt niet gekozen). Bij de waterschappen bestaat het dagelijkse bestuur uit de hoogheemraden en de dijkgraaf (wordt niet gekozen).

Verkiezingen voor de Eerste Kamer

De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten en door de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat gebeurt op 30 mei 2023. Daarnaast kiezen Nederlanders die in het buitenland wonen de leden van het vierde kiescollege: het kiescollege niet-ingezetenen. Stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft dus ook invloed om de samenstelling van de Eerste Kamer.