De balies van burgerzaken

Wat gaat goed en wat kan beter

16 juni 2022
Dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer moet makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden zijn. Dienstverlening gaat over het contact tussen de gemeente en de inwoners, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld de afhandeling van (aan)vragen, de gebruiksvriendelijkheid van de website of de manier waarop de gemeente communiceert. De gemeente werkt er hard aan om de dienstverlening op peil te houden.

Om de dienstverlening op het gewenste niveau te brengen en te houden, is het goed om te weten wat de inwoners van Haarlemmermeer belangrijk vinden. Waarop zou de gemeente zich eerst moeten richten? Op dit moment wordt dat beschreven. Daarom hoort de gemeente graag wat de inwoners vinden van de dienstverlening! Wat gaat goed en wat kan beter? Laat het weten door de vragenlijst in te vullen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. De resultaten van deze vragenlijst helpen de gemeente bij het maken van beslissingen over waar Haarlemmermeer de komende tijd mee aan de slag moet. Op basis van deze resultaten gaat de gemeente Haarlemmermeer op 31 augustus in gesprek met inwoners tijdens het Café Dienstverlening. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Lees ook het eerder verschenen artikel over dienstverlening: ‘Samen de dienstverlening verbeteren’. 

De balies van Burgerzaken aan de Taurusavenue. Foto: gemeente Haarlemmermeer