Stembureaubordje voor het pronvinciehuis

Wat doet de provincie?

02 maart 2023
Verkiezingen

Op woensdag 15 maart gaat Nederland naar de stembus. Dan zijn er maar liefst twee verkiezingen. Voor de waterschappen en de provinciale staten. Maar wat doet de provincie nu precies voor de inwoners? Waarom is het belangrijk te gaan stemmen?

Taken 

De provincie heeft vaste taken. Die taken staan in de wet. De provincie vormt een bestuurslaag tussen de regering in Den Haag en de gemeente. Soms is de provincie een doorgeefluik, vaak stemt ze zaken af tussen de gemeenten in de regio. Zaken die de hele provincie aangaan, doet de provincie zelf. Een bijzondere taak is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Daarnaast mag de provincie ook andere taken op zich nemen. Hoe ze dat aanpakken, mogen provincies zelf beslissen. De taken van de provincies liggen vooral op de volgende terreinen. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

Nederland is een dichtbevolkt land. Er moet niet alleen ruimte zijn voor de inwoners, maar ook voor infrastructuur, bedrijven, landbouw en natuur. Die belangen botsen regelmatig. Het is daarom belangrijk om de ruimte goed te verdelen. Dit is een belangrijke taak voor de provincie. Zij bepaalt waar woningen, bedrijventerreinen en natuurgebieden komen. Daarnaast is de provincie samen met de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer.  

Milieu, energie en klimaat 

De provincie moet zorgen voor een veilige en schone leefomgeving. Grote bedrijven die het milieu belasten hebben daarom een milieuvergunning van de provincie nodig. De provincie controleert de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder stimuleert de provincie de productie en het gebruik van duurzame energie. En zij wijst bijvoorbeeld locaties voor windmolens en zonne-energieparken aan.  

Vitaal platteland en natuurbeheer 

De provincie moet het platteland leefbaar houden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende voorzieningen zoals openbaar vervoer, zorg en onderwijs. En door te zorgen dat boerenbedrijven en andere ondernemers op het platteland genoeg kunnen verdienen om hun bedrijf in stand te houden. Een manier om dat te doen is recreatie te stimuleren. Versterking van de natuur is ook een taak van de provincie. Het aanleggen en onderhouden van natuurgebieden en het verschaffen van subsidies voor milieuvriendelijke projecten vallen hieronder. 

Regionale bereikbaarheid 

De provincie moet ervoor zorgen dat alle regio’s in de provincie goed bereikbaar zijn. Zij is dan ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Dat geldt niet voor de snelwegen, want die worden door het Rijk verzorgd. Het geldt ook niet voor straten in dorpen en steden, want daar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor. Wel bepaalt de provincie welke bedrijven het openbaar vervoer in en tussen regio’s mogen uitvoeren. 

Regionale economie 

Elke provincie probeert de werkgelegenheid te bevorderen. Daarom wil zij een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven creëren. Dat kan onder meer door een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en door subsidies voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten.  

Cultuur en monumentenzorg 

Het beheer van het cultureel erfgoed en de monumentenzorg liggen voor een deel in handen van de provincie. Sommige monumenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk of van de gemeente. 

Toezicht op de gemeenten

De provincie controleert of de gemeenten goed met hun geld omgaan. Provincies bevorderen ook de samenwerking tussen gemeenten en houden toezicht op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van de provincie Noord-Holland op de website van de provincieexterne-link-icoon.  Of klik op deze link om te zien wat de standpunten zijn van de deelnemende politieke partijen in Noord-Holland. 

Bron: ProDemos

Iedere stem telt op 15 maart. Foto: provincie Noord-Holland