Voorstel voor belasting op buitenreclame

Voorstel voor belasting op buitenreclame

09 oktober 2023
Financiën, Ondernemers

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gemeenteraadsbesluit uitgewerkt om belasting op buitenreclame in te voeren. In de uitwerking stelt het college de gemeenteraad voor om buitenreclames die kleiner zijn dan 25 vierkante meter niet te belasten. Voordat de belasting ingevoerd wordt, moet de gemeenteraad nog instemmen met het voorstel.

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal financiële maatregelen te nemen om de begroting op orde te krijgen. Een van de maatregelen was het verhogen van de inkomsten uit het reclamebeleid met ongeveer één miljoen euro. Het uitgangspunt daarbij was het heffen van belasting op grote reclamemasten langs de snelweg. Bij het uitwerken van dat besluit bleek dat juridisch niet mogelijk. Een algemene belastingmaatregel is wel toegestaan.

Als de gemeenteraad het voorstel aanneemt, kan de gemeente belasting heffen op alle reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is en groter is dan 25 vierkante meter. Het gaat dan om bijvoorbeeld logo’s, beschilderde gevels en teksten en figuren op gevelborden. Het laagste tarief, tussen 25 en 50 vierkante meter, is 750 euro per jaar. Dat loopt op tot 30.000 euro voor een reclameoppervlakte van meer dan 400 vierkante meter.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gemeenteraadsbesluit uitgewerkt om belasting op buitenreclame in te voeren.

Als de buitenreclames afnemen of kleiner worden door het heffen van reclamebelasting, kan de maatregel ook bijdragen aan de doelen uit de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040. Daarin staat dat voorkomen moet worden dat de omgevingskwaliteit onder druk komt te staan door reclame. Als de raad instemt met het voorstel wordt de reclamebelasting vanaf 1 januari 2024 ingevoerd.