Artist impression van het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein.

Voorlopig ontwerp gemeentehuis klaar

23 december 2022
Nieuws

Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer is klaar. Het college van B&W stemt in met het ontwerp en legt het nu voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek aan het Raadhuisplein waar gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, medewerkers en bezoekers samenkomen. Het wordt een compact, en tegelijkertijd uitnodigend, efficiënt en duurzaam gebouw. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een groei naar 200.000 inwoners en een daarbij benodigde groei van het aantal raadsleden en medewerkers van de gemeente.

Gestegen prijzen, gestegen kosten

Met het voorlopig ontwerp is doorgerekend wat de nieuwbouw gaat kosten. De kosten zijn opgeteld 71,7 miljoen euro. In 2020 werd nog uitgegaan van 57,5 miljoen euro. “Het verschil komt vooral door de sterk gestegen bouw- en materiaalprijzen, de inflatie, de ontwerpuitwerking van het deel van het gebouw waar de balies, de raadszaal en ontvangstruimten zijn en de toevoeging van de daktuin met de dakzaal. En dan nog is het bedrag van vandaag niet het bedrag van morgen”, zo waarschuwt wethouder Charlotte van der Meij voor eventueel oplopende kosten.

De jaarlijkse kosten voor het gebruik en onderhoud van het nieuwe energieneutrale gemeentehuis (circa 5,3 miljoen euro) zijn straks lager dan de kosten die de gemeente op dit moment aan haar tijdelijke gebouwen kwijt is. Die huidige kosten bedragen namelijk circa 6,35 miljoen euro per jaar. Ook in vergelijking met het voormalige raadhuis kost het nieuwe gemeentehuis straks jaarlijks minder. Het voormalige raadhuis zou met de energieprijzen van nu circa 7,5 miljoen euro per jaar kosten.

Artist impression van het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Beeld: cepezed

Aantrekkelijk publieksdeel

Het nieuwe gemeentehuis bestaat uit een kantoordeel en een deel dat het gezicht is van het gemeentehuis. Dat zogenoemde openbare deel moet aantrekkelijk, uitnodigend en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom is bij de nadere uitwerking van het ontwerp gekozen voor materialen en details die het openbaar deel van het gebouw de uitstraling geven van een gemeentehuis. Ook is een grote daktuin getekend met een ronde zaal. Deze toevoegingen zorgen voor extra kosten, maar ook voor een kwaliteitsverbetering van het gebouw én van het Raadhuisplein.

Op de begane grond van het gemeentehuis komt vlak bij de balies, een koffiebar. Daar heeft de architect in het voorlopig ontwerp een terras bij getekend, buiten naast het gemeentehuis aan de kant van het Cultuurgebouw. Zo’n terras draagt bij aan de levendigheid op het plein. Maar wat zo’n terras gaat kosten en of er bijvoorbeeld een horecaondernemer in kan komen, wordt nu eerst onderzocht. Bij het definitief ontwerp kan dan een beslissing over het terras worden genomen. 

Kelders raadhuis niet bruikbaar

De bestaande kelders onder het raadhuis zijn door een gespecialiseerd bureau onderzocht en blijken niet meer als garage, en dus ook niet als fietsenkelder, te kunnen worden gebruikt. Er wordt nu onderzocht of de kelders helemaal of gedeeltelijk kunnen worden gesloopt.

Vervolgstappen

Het ontwerpteam met onder andere het architectenbureau cepezed werkt het voorlopig ontwerp nu uit naar een definitief ontwerp. Naar verwachting wordt het nieuwe gemeentehuis eind 2026 opgeleverd en verhuist de gemeentelijke organisatie in 2027 naar het nieuwe gebouw. Het raadhuis wordt nu gesloopt. In de tussentijd zijn er in Hoofddorp twee tijdelijke locaties.

De raad aan zet

Het voorlopig ontwerp is een nadere uitwerking van het schetsontwerp en gebaseerd op het programma van eisen dat op 17 december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Omdat bouwprojecten zoals als deze lange tijd duren, wordt tussentijds gekeken of er nog wijzigingen nodig zijn. Het raadhuis aan het Raadhuisplein voldeed niet meer aan de bouweisen van nu en was niet functioneel. De kosten van onderhoud en energieverbruik waren hoog. De gemeenteraad besloot in 2020 dat het beter was om één nieuw gemeentehuis te bouwen. De gemeenteraad beslist over het voorlopig ontwerp. Wanneer het voorlopig ontwerp in de gemeenteraad wordt besproken, is nu nog niet bekend.