Geld, een pen en een rekenmachine

Voorjaarsrapportage: ook Haarlemmermeer in de min na 2026

31 mei 2023
Financiën

Net als veel andere gemeenten, heeft Haarlemmermeer in 2026 en 2027 een groot tekort op de begroting door een veel lagere bijdrage vanuit het Rijk. De begrotingen voor 2024 en 2025 zijn wel sluitend, voor 2023 wordt een klein incidenteel tekort verwacht. Dat staat in de Voorjaarsrapportage die het college van B&W deze week naar de raad stuurde.

Het incidentele tekort van 2023 komt door verschillende eenmalige extra uitgaven. Zo wordt dit jaar de minimaregeling verruimd en krijgen onder andere Stichting C. en Meerwaarde eenmalig meer subsidie. Verder wordt in 2023 extra geld uitgegeven voor grote woningbouwprojecten om een rijksbijdrage van 113,5 miljoen euro zeker te stellen en worden extra kosten gemaakt voor onder meer Wmo, Jeugdzorg en sportaccommodaties door de hoge inflatie.

In de Voorjaarsrapportage wordt de stand van zaken gegeven van het lopende begrotingsjaar en de uitgangspunten voor de begroting van de komende jaren. Wethouder Jurgen Nobel van Financiën: “Op dit moment is het nog onzeker wat de bijdrage van het Rijk zal zijn de komende jaren. Daarom stellen we als eerste voor om alleen extra geld uit te geven als het echt niet anders kan. Als vervolgens blijkt dat de rijksbijdrage structureel te laag is, zullen we in de programmabegroting van 2024-2027 met een procesvoorstel komen om maatregelen te nemen om ons huishoudboekje weer op orde te krijgen.”