De restanten van het voormalige raadhuis

Voorbereiding sloop kelder onder voormalig raadhuis gestart

19 juni 2023
Nieuws

Voor de geplande ontwikkeling van Stadscentrum Hoofddorp is het nodig om de kabels en leidingen onder het Raadhuisplein te verplaatsen naar een nieuwe plek. Deze nieuwe plek bevindt zich grotendeels op de locatie waar nu nog de kelder van het voormalige raadhuis zit. Daarom gaat de gemeente deze kelder binnenkort vrijwel volledig slopen. De afgelopen twee maanden is uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop de sloop het beste uitgevoerd kan worden.

Aanpak sloop kelder  

Op advies van de specialistische adviesbureaus Fugro en RHDHV gebeurt het slopen van de kelder zonder zogenoemde spanningsbemaling. Dat betekent dat geen diep grondwater omhoog wordt gepompt. De kelder verdwijnt vrijwel volledig, met uitzondering van onder andere de palen waarop het gebouw steunde en de liftputten. Deze blijven achter in de grond om geen problemen te krijgen met zout water dat anders omhoogkomt. 

Voordelen  

Deze aanpak heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats zijn er geen langlopende vergunningstrajecten nodig. Ook zorgt deze manier van slopen voor minder risico’s met zout grondwater. Daarnaast zijn de totale kosten van de sloop lager dan bij slopen met spanningsbemaling. Het slopen vraagt wel veel maatwerk, want het gebeurt stap voor stap.  

Meegenomen kosten  

Met de (voorbereidings)kosten voor de sloop van de kelder is al rekening gehouden in het raadsvoorstel over het voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis, waar de gemeenteraad op 6 april mee heeft ingestemd. Deze zijn eerder geschat op 1,3 miljoen euro. Op basis van het uitgewerkte sloopplan is de verwachting dat de kosten binnen deze schatting blijven. Na de opdrachten voor de sloop en bijbehorende werkzaamheden zijn de definitieve kosten bekend.  

Planning 

Het streven is om te starten met de sloop van de kelder kort na afronding van de sloop van het voormalige raadhuis. Maar de procedures en de sloopwerkzaamheden zijn ook ingewikkeld en brengen risico's met zich mee. Dit kan leiden tot een langere voorbereidings- en uitvoeringstijd. De sloop van de kelder is naar verwachting in het voorjaar van 2024 klaar. Dit levert vooralsnog geen aanvullende problemen op voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Meer informatie over de sloop van de kelder volgt na de zomer.

De voorbereiding van de sloop van de kelder van het voormalige raadhuis is gestart. Foto: Merel de Jong