Versterking elektriciteitsnetwerk rondom Schiphol

20 oktober 2022
Nieuws

Omdat de gemeente Haarlemmermeer door haar ligging nabij Schiphol populair is bij bedrijven en particulieren is de energievraag de afgelopen jaren enorm sterk toegenomen. Liander en TenneT breiden daarom het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk flink uit.

Voortgang TenneT 

Sinds begin september 2022 legt TenneT een ondergrondse kabelverbinding tussen Vijfhuizen en Nieuwe Meer aan. Dit is een van de 3 deelprojecten binnen het grote project Netversterking Haarlemmermeer. Na het aanleggen van de toegangswegen door aannemer Volker Energy Solutions, wordt er steeds in periodes gewerkt. Op dit moment is de aannemer druk bezig met het aan elkaar lassen van de mantelbuizen. De mantelbuizen zijn ongeveer 1 kilometer lang en komen verderop in het project in de grond te liggen. De uiteindelijke kabels worden door de mantelbuizen heen getrokken.  

Werkzaamheden Vijfhuizen Nieuwe Meer. Foto: TenneT

Maximale capaciteit 

Op steeds meer plekken in de Haarlemmermeer zit het elektriciteitsnetwerk aan zijn maximale capaciteit. De voornaamste oorzaken zijn de snelle groei van energie-opwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit van onder meer datacenters, woningbouw en glastuinbouwbedrijven. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen. Daarom investeren Liander en TenneT in het elektriciteitsnetwerk.

Hoogspanningsverbindingen met een spanningsniveau van 150kV worden in principe ondergronds aangelegd. Dit is vanuit de rijksoverheid bepaald, en richt zich op het voorkomen van het aantal kilometers bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland. Zo hebben de werkzaamheden het minste impact op de omgeving voor mens en dier. 

Op de hoogte blijven? 

Bekijk de projectwebsite van TenneT: Kabelverbinding Vijfhuizen - Nieuwe Meer (tennet.eu)externe-link-icoon.