Kaartje van het ontwikkelgebied

Verplaatsen kabels en leidingen voor herontwikkeling Stadscentrum Hoofddorp

16 maart 2023
Nieuws

Onder en rondom het Raadhuisplein moeten vrijwel alle kabels en leidingen verlegd worden naar een nieuw tracé. Dit nieuwe tracé is nodig voor de geplande ontwikkeling van Stadscentrum Hoofddorp. Het gaat onder meer om de herinrichting van het plein zelf, de bouw van het nieuwe gemeentehuis, de bouw van het Voorzetgebouw en de gebouwen Centrumzicht en Parkzicht.

Nieuwe plek kabels en leidingen bekend

Wanneer rekening wordt gehouden met alle randvoorwaarden en vereisten voor een locatie voor kabels en leidingen, blijft er één mogelijkheid voor een nieuw tracé over. De kosten voor het omleggen van kabels en leidingen voor de ontwikkeling van het stadscentrum zijn geschat en begroot. Voor de kosten die voor rekening komen van de gemeente gaat het om een bedrag van 400.000 euro en dit is opgenomen in de grondexploitatie voor het Raadhuisplein. 

Gevolgen voor ontwikkelingen Raadhuisplein 

De noodzakelijke verplaatsing van de kabels en leidingen heeft gevolgen voor de planning van de diverse ontwikkelingen op en rondom het Raadhuisplein. De bouw van het Voorzetgebouw en van het nieuwe gemeentehuis kan starten als alle kabels en leidingen zijn verlegd naar het nieuwe tracé. Dat is nu naar verwachting na het eerste kwartaal van 2025. Dit heeft te maken met de voorbereidingstijd die de nutsbedrijven nodig hebben voor de verleggingen. Deze voorbereidingstijd bedraagt momenteel veertien maanden. De veertien maanden voorbereidingstijd start normaal gesproken pas op het moment dat er een bestuurlijk vastgesteld (schets)ontwerp van de inrichting van het Raadhuisplein en omgeving is, dus eind 2023. Gezien het feit dat er slechts één nieuw tracé voor kabels en leidingen mogelijk is, is de verwachting dat de nutsbedrijven bereid zijn eerder met hun voorbereidingen te beginnen. 

Sloop kelder voormalige raadhuis

Het nieuwe tracé bevindt zich grotendeels op de locatie waar nu nog de kelder van het voormalige raadhuis zit. Om het tracé veilig aan te kunnen leggen moeten, zo blijkt nu, alle kelderdelen volledig worden gesloopt. Bij gedeeltelijke sloop van de kelder, zou het tracé komen op de plek waar woongebouw Centrumzicht gepland is. Centrumzicht inclusief parkeervoorzieningen kan dan niet in de gewenste omvang gebouwd worden. Hierdoor is nu ook duidelijk dat de eerder in het raadsvoorstel Voorlopig ontwerp nieuwe gemeentehuis genoemde optie voor gedeeltelijke sloop van de kelder komt te vervallen. 

Meegenomen kosten 

Met de kosten voor de sloop van de kelder is al rekening gehouden in het raadsvoorstel Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis. Deze zijn geschat op 1 miljoen euro, exclusief voorbereiding, toezicht en administratiekosten (VTA). De kosten die voor rekening van de gemeente komen voor het verplaatsen van ‘oude’ 3x50kV-kabels onder het voormalige raadhuis, zijn geschat op 100.000 euro. Ook deze raming is al meegenomen bij het raadsvoorstel Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis.

Kijk voor meer informatie over Stadscentrum Hoofddorp en het nieuwe gemeentehuis op de minisite van Stadscentrum Hoofddorpexterne-link-icoon.  

Kaartje van het ontwikkelgebied

Kaartje van het ontwikkelgebied Raadhuisplein en omgeving