Impressie van het transformatorstation

Verlichting problemen overbelasting net door nieuw transformatorstation

04 juli 2023
Nieuwe energie, Nieuws

Als het aan het college van B en W ligt komt er een nieuw transformatorstation in Zwanenburg dat het zonnepark van De Groene Energiecorridor aansluit op het elektriciteitsnet. Het college vraagt de gemeenteraad daarvoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Wethouder Jurgen Nobel van Ruimtelijke Ordening: “Het mooie aan het station is dat het multifunctioneel is. Als het nodig is kunnen namelijk andere zonnevelden en grootverbruikers die door overbelasting van het net geen aansluiting op het openbare net kunnen krijgen, worden aangesloten.”

Het transformatorstation wordt  in het landschap ingepast door een omheining met een agrarische uitstraling. Naast het station staat nu nog een loods, die op termijn verdwijnt. Op die plek worden bomen geplaatst, die het zicht op het station verminderen. “Het zonnepark is tijdelijk, het verdwijnt na 25 jaar. Het transformatorhuis blijft behouden en daarom is een goede landschappelijk inpassing belangrijk’” aldus wethouder Nobel.

Ter inzage

De ontwerpverklaring en de -vergunning worden zes weken ter inzage gelegd. Tegen beide kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna beslist  de raad of de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. Als de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan het college van B en W een omgevingsvergunning verlenen.