nieuwbouw Robert Kochstraa

Verkeersbesluiten Badhoevedorp ingetrokken na bezwaar inwoners

26 april 2024
Badhoevedorp, Nieuws

Inwoners van Badhoevedorp en de gemeenteraad vroegen om maatregelen om het verkeer in hun dorp veiliger te maken. Daarom nam de gemeente op 15 september 2023 een verkeersbesluit voor de Robert Kochstraat en voor de Sloterweg. Vanaf het moment dat de 2 besluiten openbaar werden konden inwoners hiertegen bezwaar maken. Uiteindelijk maakten er 117 inwoners bezwaar.

Verkeersbesluiten intrekken 

Door deze bezwaren en het advies dat de bezwarencommissie daarna gaf, besloot het college van B&W de verkeersbesluiten in te trekken. Wanneer dit precies ingaat wordt later bekendgemaakt.  

Vrachtwagenverbod voor Robert Kochstraat en Sloterweg 

De verkeersbesluiten bepaalden dat er een verbod kwam voor vrachtverkeer op de Robert Kochstraat. En zware vrachtwagens en bussen met een gewicht boven de 19 ton mochten niet meer op de Sloterweg rijden, tussen de Keplerstraat en de Zeemanlaan. 

Deze verkeersbesluiten kwamen er nadat in juli 2023 veel inwoners inspraken in de raadsvergaderingen over verkeer in Badhoevedorp. Deze insprekers vertelden dat zij last hadden van het vrachtverkeer. En dat er mogelijke schade zou zijn aan hun woningen door het zware bus- en vrachtverkeer. 

Wat zijn de bezwaren?  

Bewoners van de Bloemenbuurt maakten bezwaar omdat de vrachtwagens nu via de Bloemenbuurt rijden. Vooral door de Anjersingel, Orchideelaan en Geraniumlaan. Bewoners uit de Pa Verkuijllaan vonden dat er besluiten waren genomen, zonder hen te vragen wat zij hiervan vinden. Volgens hen betekenen de vrachtwagenverboden dat het vracht- en busverkeer nu door de Pa Verkuijllaan moet.  

nieuwbouw Robert Kochstraa

De gemeente gaat verder met de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp.

Advies bezwarencommissie  

Op 16 januari 2024 was de hoorzitting van de bezwarencommissie. Daar werden zowel de bezwaarmakers als de gemeente gehoord. De commissie vindt dat de gemeente niet goed duidelijk kan maken waarom de besluiten echt nodig zijn en of ze wel goed werken. Daarnaast zijn er volgens de commissie te veel nadelige gevolgen aan de besluiten. De commissie vindt dat er niet genoeg rekening is gehouden met de belangen van alle inwoners. De commissie vindt het beter dat de gemeente de besluiten terugtrekt. 

Andere oplossingen en hoe verder  

De gemeente trekt de verkeersbesluiten in. Ondertussen gaat de gemeente verder met de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. Daar horen ook de routes van het vrachtverkeer bij. In de tussenevaluatie worden de belangen van alle inwoners meegenomen.