Het plan is om aan de IJweg in Nieuw-Vennep een woonzorgcentrum met maximaal veertig zorgwoningen te maken

Veertig zorgwoningen in Nieuw-Vennep

13 februari 2024
Nieuw-Vennep, Wonen

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer ligt, komen er in Nieuw-Vennep veertig zorgwoningen bij. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan dat daarvoor nodig is.

De initiatiefnemer van het plan wil aan de IJweg in Nieuw-Vennep een woonzorgcentrum met maximaal veertig zorgwoningen maken. De locatie is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en die graag in een kleine groep wonen. In het woonzorgcentrum zal een zorgpost aanwezig zijn die 24 uur per dag bemenst is. 

Welkom

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: "In onze gemeente bouwen we nu en in de komende jaren heel veel woningen bij voor allerlei doelgroepen en dus ook voor de doelgroep die zorg nodig heeft. Dit is een heel welkom initiatief dat zorgt dat er ook voor deze doelgroep meer aanbod komt."

Bestemming 

Op het terrein waar het woonzorgcentrum moet komen, staan nu nog twee grote schuren, waarvan een als woning wordt gebruikt. Die worden gesloopt om ruimte te maken voor de zorgwoningen. Nu heeft het terrein nog de bestemmingen wonen en tuin, dat wordt maatschappelijk, groen, tuin en water. De bestemming tuin komt aan de kant van de IJweg, om zo de kwaliteit van de IJweg te behouden, in lijn met de visie Polderlinten. 

Het plan is om aan de IJweg in Nieuw-Vennep een woonzorgcentrum met maximaal veertig zorgwoningen te maken

Het plan is om aan de IJweg in Nieuw-Vennep een woonzorgcentrum met maximaal veertig zorgwoningen te maken.

Parkeren 

Verder komt er een geluidsmuur tussen de naastgelegen woning en het woonzorgcentrum en worden de benodigde parkeerplaatsen op het terrein geplaatst. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 4 oktober 2023 zes weken ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen.