Luchtfoto van Lisserbroek

Veel belangstelling voor plannen in Lisserbroek

03 juli 2024
Lisserbroek, Nieuws

Tijdens de inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen in Lisserbroek hebben ruim 350 bezoekers de concept planproducten kunnen bekijken. Ook konden zijn vragen stellen en hierover in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en marktpartijen. De sfeer was positief tijdens de bijeenkomst op 26 juni.

Er zijn ook aandachtspunten besproken. Zo bleek met name het verkeer tijdens drukke momenten een belangrijk aandachtspunt. En er waren vragen over de bouwhoogtes en de planning voor de realisatie van de circa 3.600 woningen. Naast woningbouw komen er ook voorzieningen, groen en nieuwe wegen bij.

Consultatie

Eind mei zijn de gemeente en de samenwerkende grondeigenaren in Lisserbroek-Noord en Binnen Turfspoor gestart met de consultatie voor de Gebiedsontwikkeling Lisserbroek. Via persoonlijke gesprekken en kleinere inloopavonden zijn er vele gesprekken gevoerd met Lisserbroekers. Deze consultatie richtte zich met name op mensen die in het plangebied wonen en/of werken, in de toekomst op de nieuwe woongebieden uitkijken en de eigenaren op het bedrijventerrein. Alles bij elkaar hebben zo’n 600 mensen zich laten informeren over de plannen.

Plannen

De plannen en informatie over het proces zijn terug te vinden op het participatieplatform Gebiedsontwikkeling Lisserbroekexterne-link-icoon. Tot en met 11 juli kan er nog op de plannen worden gereageerd via het online reactieformulierexterne-link-icoon of via een mail naar info@lindaprojectondersteuning.nl

Wat gebeurt er met de reacties? 

Na sluiting van de reactietermijn wordt een nota van reactie opgemaakt waarin alle schriftelijke reacties worden opgenomen. In deze nota wordt aangegeven of de reacties leiden tot een aanpassing van de plannen.  Als er geen aanpassing wordt gedaan, wordt ook aangegeven waarom niet of dat het in een latere fase terugkomt. In het najaar wordt de nota van reactie in het college van B&W behandeld met de definitieve planproducten en aansluitend ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt wordt de besluitvorming eind 2024 afgerond.