De Zeemanlaan in het centrum van Badhoevedorp

Vastere vorm plannen centrum Badhoevedorp

15 december 2020
Nieuws

De veranderingen door de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp worden op steeds meer plekken in het dorp zichtbaar. In het centrum is nog niet veel vernieuwing te zien, maar ook hier wordt hard gewerkt aan de plannen. In het centrum zijn verschillende eigenaren van de grond en ook komen er verschillende functies. Om dit goed in beeld te houden is het centrum opgedeeld in vier gebieden: Midden Zuid, Midden Noord, Oost en West. Voor elk deelgebied wordt steeds duidelijker hoe het eruit komt te zien. Voor een deel van het centrum (deelgebied Midden Zuid) is een Stedenbouwkundig kader gemaakt. Ook weten we in welk deelgebied het nieuwe dorpsplein komt.

Woningbouw, twee supermarkten en parkeerterrein in Centrum Midden Zuid

In Centrum Midden Zuid wordt steeds duidelijker hoe het eruit komt te zien. Zoals de plekken waar de twee supermarkten komen. Dit zijn Albert Heijn en een tweede supermarkt. Met de eigenaren van de grond is een akkoord bereikt over een Stedenbouwkundig kader. In een Stedenbouwkundig kader staat wat waar komt en hoe hoog de gebouwen kunnen worden. Er staan ook voorwaarden in over de gebouwen en de ruimte eromheen. In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp van 2018 waren maximaal zes bouwlagen mogelijk. Dit wordt lager. Volgens het Stedenbouwkundig kader krijgen de gebouwen vier bouwlagen. In het westelijke bouwblok komen ongeveer 36 appartementen. In het oostelijke bouwblok komen ongeveer 30 appartementen. De appartementen komen boven de twee supermarkten. Projectontwikkelaar AM werkt het bouwplan voor de nieuwbouw in Centrum Zuid verder uit.  

Dorpsplein, woningbouw en winkels in Centrum Midden Noord

Voor Centrum Noord overlegt de gemeente nog met de eigenaren van de grond. In dit gebied komt het nieuwe dorpsplein. Daarnaast heeft Lidl het garagebedrijf Van der Post aan de Sloterweg 131-133 gekocht. Het is mogelijk dat daar de derde supermarkt komt. Zodra het plan verder is uitgewerkt worden er ook met de partijen in Centrum Midden Noord afspraken gemaakt over het Stedenbouwkundig kader. In Centrum Midden Noord komen ongeveer 50 tot 80 woningen. Zodra de vorm van het plein precies bekend is, komen er drie schetsontwerpen voor het dorpsplein. Op deze schetsontwerpen kunnen inwoners en ondernemers uit Badhoevedorp dan stemmen via JouwBadhoevedorp.nl. 

Woningen in Centrum Oost en Centrum West

In Centrum Oost komen ongeveer 26 woningen en in Centrum West ongeveer 37. Ontwikkelaar AM bouwt deze woningen op de plek van de oude A9. In juni 2020 werden er over deze plannen twee bijeenkomsten gehouden voor de mensen die in de buurt wonen. De nieuwe woningen passen met een jaren 30 sfeer bij de oudere buurten van het dorp. Uit de reacties via JouwBadhoevedorp blijkt dat Badhoevedorp deze sfeer graag terugziet in het centrum. 
Begin 2023 start de aannemer met het werk, zoals het leggen van de riolering. De bouw van de woningen begint in de tweede helft van 2023. Tot die tijd is er op de grond van de oude A9 ruimte voor tijdelijke ideeën. Zoals de BMX-baan, Q-beach en de moestuinen. Daarnaast is het plan om het gebouw van de Rabobank in de toekomst om te bouwen tot een medisch centrum. 

Beeldkwaliteitsplannen 

Hoe het nieuwe centrum er straks uit gaat zien wordt stap voor stap steeds duidelijker. Er komen beeldkwaliteitsplannen voor de gebouwen en de ruimte eromheen. Hierin staan de voorwaarden voor de architecten van de gebouwen. In het beeldkwaliteitsplan staat bijvoorbeeld wat voor gevelstenen er gebruikt kunnen worden, wat voor dak de bebouwing krijgt en hoe het deel waar de winkels komen eruit komt te zien. Op deze beeldkwaliteitsplannen kunnen inwoners en ondernemers reageren. De verwachting is dat dit voor het beeldkwaliteitsplan voor Centrum Oost en West in het eerste kwartaal van 2021 zal zijn. Voor het beeldkwaliteitsplan voor Centrum Midden Zuid, en Midden Noord is dit naar verwachting halverwege 2021. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beeldkwaliteitsplan.  

De Zeemanlaan in het centrum van Badhoevedorp. Foto: Henk Roolvink

Plannen voor de Zeemanlaan

Ook de Zeemanlaan gaat veranderen. Deze wordt in de toekomst bij het centrum afgesloten voor doorgaand auto- en busverkeer. De Zeemanlaan wordt smaller en de maximumsnelheid gaat naar 30 km/uur.  Aan de noordzijde van de Zeemanlaan staan iepen. Aan de overkant komen ook iepen in centrum West. Bij de Rabobank en Albert Heijn staan 13 watercipressen. Die kunnen daar niet blijven staan. Een bomenexpert heeft deze bomen onderzocht en twaalf ervan zijn geschikt om te verplaatsen. Ze krijgen een mooi nieuw plekje langs het Lint. Begin 2021 worden de watercipressen voorbereid op de verplaatsing. Dit betekent: de wortels rondsteken en waarschijnlijk ook de bomen wat snoeien. De verplaatsing naar het Lint vindt later plaats. 

Kaartje van de deelgebieden van Badhoevedorp