Een hand die muntjes op een stapeltje legt

Vanaf 2026 gat in begroting door minder geld vanuit Rijk

27 september 2023
Nieuws

Doordat de jaarlijkse bijdrage van de Rijksoverheid aan gemeenten vanaf 2026 fors omlaag gaat, stevent de gemeente Haarlemmermeer af op een ‘financieel ravijn’. Dat is de boodschap van het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad bij de programmabegroting over 2024 tot 2027. Het college gaat met de raad in overleg hoe hiermee om te gaan.

In de programmabegroting staat wat het college het komende jaar van plan is en wat de kosten daarvan zijn. Ook wordt inzicht gegeven in de financiën van de drie jaar erna, 2025, 2026 en 2027. In 2026 en 2027 is de begroting negatief, doordat het Rijk dan het systeem aanpast waarmee de bijdrage vanuit het Rijk aan gemeentes berekend wordt. Daardoor is in 2026 het verwachte tekort bijna 16 miljoen euro en in 2027 ruim 24 miljoen euro. In 2024 wordt nog een positief saldo verwacht van bijna 4 miljoen euro en in 2025 van ruim 9 miljoen euro.

Om de tekorten in 2026 en 2027 te voorkomen, gaat het college begin 2024 met de raad in overleg welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden. Mogelijke maatregelen zijn om bepaalde taken te stoppen of te verminderen of om inkomsten te verhogen. In het voorjaar zal de raad besluiten welke maatregelen uiteindelijk genomen worden.