De woonvoorziening aan de Middelweg in Nieuw-Vennep

Uitbreiding woonzorgvoorziening Middelweg 173 Nieuw-Vennep

06 december 2023
Nieuws

Het college van B en W heeft ingestemd met het positieve ruimtelijke advies voor het uitbreiden van de woonzorgvoorziening aan de Middelweg 173 in Nieuw-Vennep.

Wethouder Charlotte van der Meij is blij met dit besluit, want, zo zegt ze: “Het is voor ouders van kinderen met een complexe, meervoudige beperking heel fijn om te weten dat wonen, logeren en ook dagbesteding geboden kunnen worden op een prachtige locatie in een nieuw energieneutraal gebouw. Het zorgaanbod wordt hiermee dus behoorlijk uitgebreid en is bedoeld voor vier woongroepen van elk vijf cliënten.”

De zoektocht naar een locatie voor deze zware zorggroep van Ons Tweede Thuis loopt al sinds 2018. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de bestaande woonlocatie Veldzicht uit te breiden met een hoognodige aanbouw voor de betreffende kwetsbare zorggroep.

De huidige locatie is stedenbouwkundig inpasbaar en de benodigde onderzoeken zijn positief beoordeeld. Het college heeft ingestemd met het positieve ruimtelijke advies waardoor de procedure voor de omgevingsvergunning kan starten.

De woonvoorziening aan de Middelweg in Nieuw-Vennep

Er is voor gekozen om de bestaande woonlocatie Veldzicht uit te breiden met een aanbouw voor de betreffende zorggroep. Foto: Google Streetview.