Sectorpark in Halfweg

Tweede bouwplan voor Sectorpark

03 april 2024
Nieuws, Wonen

Het college van burgemeester en wethouders legt een tweede bouwplan voor Sectorpark in Halfweg voor aan de gemeenteraad. Omdat de behoefte aan meer woningen groot is, is er nu naast het bestaande plan voor 54 permanente woningen een alternatief plan. Dit plan onderzoekt de mogelijkheid voor 110 flexwoningen voor jongeren, starters, statushouders en mensen met een acute woningbehoefte. Het is nu aan de gemeenteraad met welk bouwplan de gemeente doorgaat.

Het originele plan

Het eerder door de gemeenteraad vastgestelde plan is om 30 sociale huurappartementen voor jongeren en 24 grondgebonden koopwoningen te bouwen in Sectorpark, het terrein van de vroegere gemeentewerf aan de Kanaalweg in Halfweg. Huizen bouwen kan, omdat ProRail in april 2025 langs de spoorlijn een geluidscherm aanbrengt waarmee wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnorm. Dit plan heeft de voorkeur van het college.

Flexwoningen

Ondertussen wordt de behoefte aan kleine betaalbare woningen alleen maar groter. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “We hebben in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) afgesproken om in het afgelopen jaar en dit jaar zo’n 156 tot 230 flexwoningen te bouwen. Uit onderzoek naar geschikte plekken voor flexwonen komt Sectorpark naar voren. Daarom willen we aan de raad de keuze voorleggen om te kiezen uit het originele plan of een onderzoek naar 110 flexwoningen.” 

Plek voor meer woningen

In Sectorpark is voldoende ruimte om tijdelijk zo'n 110 sociale huurappartementen te bouwen. Deze flexwoningen worden 10 tot 15 jaar bewoond. Daarna kunnen de woningen plaatsmaken voor het oorspronkelijke plan: jongerenappartementen en koopwoningen. Het is mogelijk om 30 van de flexwoningen van permanente kwaliteit te bouwen en direct in te zetten voor jongeren. Deze kunnen blijven staan voor blijvende bewoning. De overige 80 flexwoningen maken dan plaats voor de 24 grondgebonden woningen.  Wethouder Jurgen Nobel: “Met de 110 flexwoningen kan de gemeente stappen zetten om te voldoen aan de afspraken met de regio. De woningen helpen mee aan het tijdelijk vergroten van de woningvoorraad.” 

Het college van B&W legt een tweede bouwplan voor Sectorpark in Halfweg voor aan de gemeenteraad. Foto: gemeente Haarlemmermeer