Polderlinten

Trotse dragers van het landschap

03 november 2021
Openbare ruimte

Ze zijn kenmerkend voor Haarlemmermeer: de lange polderwegen met daaraan bomen, boerderijen, bedrijven en akkers. Om deze polderlinten te beschermen én verder te ontwikkelen heeft de gemeente een visie ontwikkeld die de komende zes weken ter inzage ligt. Iedereen die wil, kan tot 13 december op de concept visie polderlinten reageren.

“De polderlinten zijn ontzettend waardevol voor Haarlemmermeer,” vertelt Mariëtte Sedee, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grootschalig Groen & Recreatie. "Vanwege de schoonheid, maar ook omdat ze ons veel over de geschiedenis van onze gemeente vertellen. Ik ben blij dat er nu een visie ligt waarmee we waken over de zichtbaarheid, bruikbaarheid en beleving van dit typerende landschap maar: zonder nieuwe ontwikkelingen tegen te houden. Sterker nog: nieuwe ontwikkelingen kunnen helpen om de polderlinten en het landschap te versterken."   

Een impressie van de kenmerkende polderlinten

Toekomstbestendig

Met de visie spreekt de gemeente zich uit over maar liefst 206 kilometer aan polderwegen, oftewel: de afstand tussen Hoofddorp en Groningen. Daarbij gaat het om de kaarsrechte linten in de Haarlemmermeerpolder én om de dijken in de noordelijke polders. In de visie wordt beschreven hoe de polderlinten klaar kunnen worden gemaakt voor de toekomst. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor groen, water, bijzondere bouwclusters en fiets- en wandelroutes. In de noordelijke polders ligt de nadruk op landschapsbehoud.

Grondig werk

Aan de visie, die in opdracht van de gemeente is opgesteld door het bureau Feddes/Olthof landschapsarchitecten, is grondig werk voorafgegaan. Zo is er een analyserapport opgesteld waarin werd beschreven hoe de oude polderwegen zijn ontstaan, hoe ze eruitzien en welke delen nu goed herkenbaar zijn. 

Ook interviewde Podium voor Architectuur, in opdracht van de gemeente, 23 mensen die aan de polderlinten wonen of werken. In het rapport Polderlintportretten vertellen de geïnterviewden over hun relatie met de linten en geven ze hun kijk op de toekomst van de polderwegen. Bij het maken van de visie is rijkelijk uit deze interviews geput.

Reageren

Nu de concept visie polderlinten af is, heeft iedereen de mogelijkheid om op het document te reageren. De visie ligt tot en met 13 december ter inzage. Op basis van de reacties zal de gemeente de visie waar mogelijk aanpassen. Begin 2022 kan de gemeenteraad de definitieve visie polderlinten vaststellen. Wilt u reageren? Dat kan via www.haarlemmermeer.nl/toekomstvisiesexterne-link-icoon.

Meer informatie

Meer weten over de visie Polderlinten? Ga dan naar www.haarlemmermeer.nl/polderlintenexterne-link-icoon. Daar kan de visie worden bekeken. Ook staat er een filmpje, met prachtige beelden van de polderwegen, waarin de visie wordt toegelicht. 

De visie voor polderlinten in Haarlemmermeer
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Video over de polderlinten