Impressie Spoorzone

Tot 10.000 woningen in groen en levendig Spoorzone Hoofddorp

27 september 2023
Nieuws, Spoorzone Hoofddorp, Wonen

Het gebied rondom station Hoofddorp moet in de komende twintig jaar transformeren naar een groen en levendig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dat staat in het concept Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag naar de gemeenteraad stuurt.

In het document staat hoe Spoorzone Hoofddorp, het gebied rondom het station en Graan voor Visch Zuid, er volgens de gemeente over twintig jaar uit moet zien. Belangrijkste verandering is de komst van zo’n 10.000 woningen. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Er is een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer en daarom moeten we die gaan bouwen. Daar zijn we al op veel plekken in de gemeente mee bezig, maar in Spoorzone Hoofddorp zal een grote sprong gemaakt worden.”

Beeld 

Om een duidelijk beeld te hebben van hoe Spoorzone Hoofddorp eruit moet komen te zien, staat in het ontwikkelkader wat voor woningen, winkels en andere voorzieningen er komen. Maar ook dat er 11.000 banen in het gebied komen, wat er te doen is, hoe duurzaam de gebouwen en de omgeving zijn en waar ruimte is voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Ruimte

In het gebied komen vooral kleinere woningen voor ouderen, starters en kleine huishoudens. De openbare ruimte wordt heel groen en moet bestaan uit plekken waar mensen graag verblijven. Auto’s blijven zoveel mogelijk aan de randen en kunnen in de buurt van de woningen in garages worden geparkeerd. Daardoor zal er extra veel ruimte zijn voor voetgangers en fietsers.

Duurzaam

Alle gebouwen en straten worden duurzaam. Dat betekent onder andere dat eigen energie zoveel mogelijk wordt opgewekt met zonnepanelen of andere systemen op daken en eventueel aan gevels. Daarnaast wordt bij het aanleggen van de buitenruimte rekening gehouden met extremer weer. Daarvoor wordt bijvoorbeeld maximaal de helft betegeld, waardoor regenwater beter weg kan.

Openbaar vervoer 

Spoorzone Hoofddorp is volgens het college een goede plek om veel nieuwe woningen te bouwen vanwege de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Wethouder Verkeer & Vervoer Marja Ruigrok: "En die zal de komende jaren alleen maar verbeteren. Wij gaan er in de plannen nog steeds vanuit dat de Noord/Zuidlijn vanuit Amsterdam wordt doorgetrokken tot station Hoofddorp. Dan verdubbelt het aantal reizigers en wordt Spoorzone Hoofddorp het overstappunt van de regio."

Een impressie van Spoorzone

In gesprek

De komende tijd gaat de gemeente met inwoners en ondernemers in gesprek over hoe zij tegen de plannen aankijken. Voor hen wordt woensdag 1 november een informatiemarkt gehouden. Meer informatie daarover staat op de spoorzonehoofddorp.nlexterne-link-icoon. Naar aanleiding van de gesprekken komt er volgend jaar een definitief ontwikkelkader. Ook marktpartijen, zoals bouwers en ontwikkelaars, en woningcorporaties wordt gevraagd mee te denken over de plannen. Voor hen worden op andere momenten bijeenkomsten gehouden. Ook daarover staat meer informatie op spoorzonehoofddorp.nlexterne-link-icoon.