Toewijzing sociale huurwoningen verandert

Toewijzen sociale huurwoningen verandert

27 september 2022
Wonen

Het systeem voor het toewijzen van sociale huurwoningen gaat medio januari 2023 op de schop. De veranderingen betreffen de woningzoekenden in 14 gemeenten in deze regio, waaronder Haarlemmermeer. Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken. Met het nieuwe systeem kunnen woningzoekenden zelf punten scoren.

In de huidige situatie zijn wachtpunten, oftewel de inschrijfduur, bepalend. Ook kan een woningzoekende urgent zijn, bijvoorbeeld na een woningbrand of om sociaal-medische redenen. In het nieuwe systeem blijven wachtpunten en urgentie een belangrijke rol spelen maar er komen (1) zoekpunten, (2) situatiepunten en (3) startpunten bij. Dat biedt kansen aan vooral diegenen die dringend op zoek zijn naar een woning maar die nog nauwelijks of geen inschrijftijd op hun naam hebben en dus ook weinig of nul wachtpunten.    

Wachtpunten  

Wachtpunten staan voor de inschrijftijd bij WoningNet of Woonmatch Waterland. Elk jaar komt er een wachtpunt bij. Wachtpunten vervallen pas als de woningzoekende een nieuwe woning accepteert. Dan gaat de teller terug naar nul.  

Startpunten voor jongeren 

Startpunten zijn er alleen voor jongeren met een jongerencontract die in Amsterdam of Zaanstad wonen.  Als hun contract binnen een jaar afloopt kunnen zij éénmalig 10 startpunten krijgen. Voorwaarde is wel dat zij zelf voor die tijd genoeg hebben gedaan om een woning te vinden. 

Zoek- en situatiepunten  

Zoekpunten zijn er voor iedereen. Iedereen kan ze zelf opbouwen. Voor vier of meer reacties per maand, wordt één zoekpunt bijgeschreven. 

De situatiepunten zijn bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben omdat zij uit elkaar gaan en kinderen hebben of bij een ander gezin inwonen en dus geen eigen woning hebben. Situatiepunten zijn er ook voor pleegjongeren of voor degenen met een wmo-ondersteuning. 

Geen oplossing voor tekort 

Het nieuwe puntensysteem is geen oplossing voor het woningtekort. In deze regio moet nog altijd ruim tien jaar worden gewacht op een sociale huurwoning. Wel zorgt het nieuwe systeem ervoor dat een groep woningzoekenden die nu niet aan bod komt, straks de kans krijgt om eerder een woning te vinden. Voor degenen die een woning huren maar die niet écht op zoek zijn, verandert er weinig. Hun inschrijftijd wordt straks omgezet in wachtpunten. Ook als zij gebruikmaken van de regeling vervallen woonduur krijgt zij wachtpunten voor die jaren.  

Het is raadzaam om deze website raadplegen:  www.socialehuurwoningzoeken.nlexterne-link-icoon

Toewijzing sociale huurwoningen verandert.