Flexwoningen aan de Kaj Munkweg.

Tijdelijke woningen als oplossing voor druk op woningmarkt

07 juli 2020
Wonen

Het is niet eenvoudig om aan een betaalbare huurwoning te komen. Er is een grote schaarste in aantallen woningen. Niet alleen in Haarlemmermeer, maar in de hele regio. Dit zorgt voor lange wachtlijsten. Mensen die met spoed een woning zoeken, grijpen vaak mis. Vooral voor die mensen bieden tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen, een oplossing. In Hoofddorp zijn al drie locaties in gebruik. Deze liggen in de Lutulistraat, de Etta Palmstraat en de Kaj Munkweg. Op korte termijn wil de gemeente nog drie locaties onderzoeken om te zien of ook hier flexwonen mogelijk is.

Haalbaarheid

Uit een eerste haalbaarheidsanalyse komen drie locaties naar voren die mogelijk kansrijk zijn om er flexwoningen te realiseren. De locaties worden getoetst op bijvoorbeeld ligging, grootte en mogelijkheden. Zo bieden we ruimte aan een groep woningzoekenden die via de gewone kanalen weinig tot geen kans krijgen om snel een dak boven hun hoofd te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spoedzoekers, dit kunnen gescheiden ouders zijn met kinderen, starters en jongeren, of aan vergunninghouders. De bewoners wonen er tijdelijk, totdat ze een betere woonoplossing gevonden hebben.

Dit type woningen biedt een snelle, tijdelijke oplossing en wordt naast de ontwikkeling van andere betaalbare woonprojecten gerealiseerd. Het zijn vaak kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar of schakelbaar. Een bestaand gebouw kan ook worden omgevormd tot flexwoningen

Flexwoningen aan de Kaj Munkweg. Foto: Martine Goulmy

De beoogde locaties 

Wethouders wonen Mieke Booij en Jurgen Nobel: “Wij zijn op zoek naar locaties waar we snel woningen kunnen realiseren voor bijvoorbeeld jongeren, gescheiden ouder met kinderen en vergunninghouders. Deze tijdelijke woningen moeten de druk op de woningmarkt enigszins verlichten.” 

De gemeente heeft drie beoogde locaties in Nieuw-Vennep:  

  • Eugénie Prévinaireweg, naast het sportveld,  
  • Nabij station, naast volkstuinen, 
  • Sarabande 7a, leegstaand gebouw 

Deze drie locaties lijken nu het meest geschikt om flexwonen mogelijk te maken. Een verdieping op de haalbaarheidsstudie gaat nog plaatsvinden. Met de verdieping geven we antwoord op vragen als: hoe wordt dit project financieel haalbaar? Wat is er mogelijk op deze locaties en wat niet? En hoe kunnen we de omwonenden hierbij betrekken? De woonwethouders: “De komende periode gaan we in gesprek met de dorpsraad, omwonenden en andere belanghebbenden. Op deze manier kunnen we bekijken wat de beste locatie is.”