IKC Wereldwijs

Tijdelijk schoolgebouw voor nieuwkomers in Graan voor Visch

24 mei 2023
Nieuws

Bij IKC Wereldwijs in Graan voor Visch in Hoofddorp moet een tijdelijk schoolgebouw komen voor zogenoemde nieuwkomers. Burgemeester en wethouders maken dat duidelijk in een raadsvoorstel.

Het gaat concreet om de kinderen die zijn ondergebracht bij de crisisnoodopvang en in de tijdelijke noodopvang in Hoofddorp. Niet alleen komt er een extra schoolgebouw bij, ook wordt de bestaande tijdelijke huisvesting aan de Hammarskjöldstraat in de Hoofddorpse wijk Pax verlengd. Deze twee lokalen zijn bedoeld voor de Internationale schakelklas voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Hard en snel nodig

Het extra schoolgebouw bij IKC Wereldwijs, dat valt onder het schoolbestuur Stichting Meer Primair, is hard en snel nodig. De school heeft namelijk te weinig lokalen voor de groeiende behoefte aan Internationale Taalklassen (ITK).

In deze taalklassen krijgen kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen les in de Nederlandse taal. Het is een wettelijke verplichting kinderen binnen drie maanden na aankomst in Nederland van onderwijs te voorzien.

Leerplichtig

Op dit moment volgen de circa 100 kinderen voor wie het schoolgebouw is bedoeld, geen onderwijs. Ze zijn wel leerplichtig, zoals ieder kind in Nederland.

De meesten van hen volgen wel een zogenoemd landingsprogramma in Rijsenhout. Dit wordt betaald door het COA. Gedurende drie maanden kunnen de kinderen, die uit vaak zeer ellendige situaties komen, rustig landen en sociaal en emotioneel sterker worden voordat zij het onderwijs in stromen.

Onverwachte groep

Het schoolgebouw bij IKC Wereldwijs wordt zo’n 500 vierkante meter groot en moet ruimte bieden aan zo’n honderd kinderen, verdeeld over vier tot vijf groepen. Ook is het verstandig om extra ruimte vrij te houden voor een onverwachte groep.

Nodig zijn verder onder meer spreekruimten en een speellokaal.

Afstand

De keuze voor de locatie IKC Wereldwijs is gelet op de hier reeds aanwezige Internationale Taalklassen, de expertise én op de afstand tussen tijdelijke noodopvang aan de Planeetbaan en Graan voor Visch de beste, zeggen burgemeester en wethouders in hun raadsvoorstel.

De kosten komen neer op circa 1 miljoen euro. Dat is inclusief eerste inrichting, onderwijsleerpakket en meubilair. Het leeuwendeel, is de verwachting, wordt betaald door het Rijk.

Bij IKC Wereldwijs in Hoofddorp moet een tijdelijk schoolgebouw komen voor zogenoemde nieuwkomers. Foto: Lumen Photo