Tijdelijk schoolgebouw

‘Tijdelijk schoolgebouw liever kopen dan huren’

17 november 2021
Nieuws

Het is financieel een stuk voordeliger om het gebouw waar schoolkinderen tijdelijk les krijgen terwijl hun schoolgebouw wordt verspijkerd, te kopen dan te huren. Bovendien is eenmaal aangeschafte tijdelijke huisvesting een zekerheidje in plaats van een vraagteken. Ook dat is een pluspunt in tijden als deze waarin lang niet altijd tijdig kan worden geleverd.

Speelveld

Dat zijn de twee voornaamste redenen waarom de gemeenteraad wordt gevraagd een kleine 3,3 miljoen euro uit te trekken voor het gebouw dat binnenkort komt te staan op het speelveld aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Hierin worden eerst de leerlingen van basisschool Juliana van Stolberg gehuisvest en als de nieuwbouw van hun school af is, zijn de kinderen van De Ster, een school verbonden aan het Pedologisch Instituut, aan de beurt. Want ook hun schoolgebouw, dat een eindje verderop staat, wordt vernieuwd.

Wethouder Marjolein Steffens in gesprek over het tijdelijke schoolgebouw. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Renoveren en uitbreiden

“We zijn in Haarlemmermeer druk bezig met scholenbouw”, zegt wethouder Marjolein Steffens-van de Water. "Het gaat om renoveren en uitbreiden of een combinatie ervan. We zullen nog heel wat keren schoolkinderen tijdelijk moeten huisvesten. Denk aan een aantal scholen in Overbos en Wereldwijs in Hoofddorp, de Plesmanschool in Badhoevedorp en Zwanebloem in Zwaanshoek. En de lijst is nog langer!"

Kostenpost

Ze becijfert dat als de komende tien jaar telkens een tijdelijk onderkomen moet worden gehuurd een kostenpost van ruim 900.000 per jaar ontstaat. “Dat bedrag afgezet tegen de eenmalige uitgave van zo’n 3,3 miljoen euro is nogal een verschil.” Het beoogde gebouw is zo’n 1500 vierkante meter groot en gaat minstens tien jaar mee. Gemiddeld is de bouwtijd van een school zo’n twee jaar. Het tijdelijke gebouw is dus herhaaldelijk in te zetten bij bouwprojecten van scholen. “Maar er zal wel altijd maatwerk nodig zijn. ‘One size fits all’ gaat hier niet op. Denk bijvoorbeeld aan de omvang van de kavel”, aldus de wethouder.

Leverancier

Ook bestaat de kans dat niet direct een locatie beschikbaar is voor het tijdelijke schoolgebouw. Dit kan worden ondervangen door in de planologische procedure ervan uit te gaan dat het nog een tijdje blijft staan nadat de schoolkinderen zijn verkast naar hun nieuwe schoolgebouw. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden dat de gemeente het terug verkoopt aan de leverancier.

Laatste woord

Wethouder Steffens: "Een tijdelijk schoolgebouw aanschaffen, geef ik toe, is niet waar ik als onderwijswethouder alsmaar mee bezig ben, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een goede stap is. In de eerste plaats in financieel opzicht. Belangrijk is ook dat we vertraging in onze plannen voor scholenbouw willen voorkomen. Want je moet er toch niet aan denken dat je stagneert omdat je geen tijdelijke huisvesting voor de kinderen kunt organiseren."  

Het laatste woord hierover is aan de gemeenteraad.