De wethouders Charif el Idrissi en Marjolein Steffens-van de Water

Taalvaardigheid als sleutel tot succes

19 juni 2024
Nieuws

Haarlemmermeer gaat meer doen om inwoners met beperkte basisvaardigheden te helpen. Uit cijfers blijkt dat meer dan 12.000 inwoners in de gemeente laaggeletterd zijn. Dat is ongeveer 12 procent van de beroepsbevolking. Wethouder Charif El Idrissi ziet kansen en mogelijkheden om mensen uit het isolement te krijgen en daarmee volwaardig mee te laten doen aan de samenleving.

Lokale invulling

In 2021 tekende wethouder El Idrissi namens de gemeente Haarlemmermeer het convenant, Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024, om laaggeletterdheid aan te pakken. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders lokale invulling aan dit programma gegeven om mensen die laaggeletterd zijn te ondersteunen. Veel mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met werk zoeken en vinden, zijn vaker afhankelijk van een uitkering en ook nog eens vaker ziek. Ze leven daardoor regelmatig in armoede en schulden. Ook leven ze ongezonder en maken ze meer gebruik van zorg. Daarbij is er soms ook sprake van beperkte digitale vaardigheden. "We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving en talent niet onbenut laat door beperkingen in de basisvaardigheden. Door bijvoorbeeld op de werkvloer laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken kunnen mensen de taboe schaamte doorbreken," zegt wethouder Charif El Idrissi. 

Nederlands als eerste taal

Uit onderzoek blijkt dat het vooral moeilijk is om inwoners te bereiken die Nederlands als eerste taal hebben. "Door mensen te helpen, hopen we dat ze betere kansen krijgen op werk. Werk is namelijk de sleutel tot een beter bestaan. We gaan dit doen door taalambassadeurs in te zetten, netwerken te versterken en mensen in armoede of met schulden extra te ondersteunen. Dit doen we via het (Digi)Taalhuis, samen met organisaties zoals de Voedselbank en Humanitas." 

Tot 2027 wordt jaarlijks bijna 800.000 euro aan het programma uitgegeven. Dit geld komt grotendeels van de landelijke Wet Educatie en Beroepsonderwijs en is door het Rijk vrijgemaakt om laaggeletterdheid aan te pakken.

De gemeente Haarlemmermeer gaat mensen die laaggeletterd zijn ondersteunen.