Drie overheden ondertekenden woensdag 1 november een overeenkomst over samenwerking voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp.

Startschot voor samenwerking Spoorzone Hoofddorp

01 november 2023
Nieuws, Persberichten

Drie overheden ondertekenden woensdag 1 november een overeenkomst over samenwerking voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp. Het gebied met kantoren en bedrijven rond het station van Hoofddorp verandert de komende jaren naar een levendig gebied voor wonen, werken en ontmoeting. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer en waarnemend directeur-generaal Jan Willem Beaujean van het ministerie van Binnenlandse Zaken zetten hun handtekening onder de samenwerking.

Spoorzone Hoofddorp is in ontwikkeling 

Hoofddorp kent een groot tekort aan woningen. In Spoorzone Hoofddorp bouwt Haarlemmermeer daarom tot 10.000 woningen en komt er ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. Het grootste deel van de woningen komt in de deelgebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. De ontwikkeling versterkt Hoofddorp als stad. Het verlengen van de Noord/Zuidlijn geeft nieuwe mogelijkheden in het gebied. Spoorzone wordt een bruisend gebied waar je kunt wonen, werken en ontspannen.

Complexe opgave 

Gedeputeerde Olthof: “Als provincie willen we gemeenten op verschillende manieren ondersteunen in het realiseren van de woningbouw die zo hard nodig is. Maar ook in alle voorzieningen die daarbij horen, zoals openbaar vervoer en plekken om te werken en te ontspannen. De samenwerking bij Spoorzone Hoofddorp is een goed voorbeeld van hoe we als overheden samen kunnen werken aan een ingewikkelde opgave, waar veel inwoners straks profijt van hebben.” 

Wethouder Nobel: “Ik ben zeer verheugd dat het Rijk en de provincie de kansen en het belang van deze ontwikkeling zien en daar ook hun verantwoordelijkheid in willen nemen. Spoorzone Hoofddorp is een omvangrijke en complexe opgave. Die kunnen we niet realiseren zonder intensieve samenwerking met het Rijk en de provincie. De samenwerking gaat over optimale regievoering, financiële slagkracht en evenredige verdeling van risico’s. Alleen zo kunnen we het gebied ontwikkelen en tot 10.000 woningen bouwen.” 

Drie overheden ondertekenden woensdag 1 november een overeenkomst over samenwerking voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp.

Drie overheden ondertekenden een overeenkomst over samenwerking voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp. Foto: Bibi Vastenhout

Directeur-generaal Beaujean: “Deze overeenkomst is de opmaat naar een langdurige en intensieve samenwerking tussen gemeente, provincie en rijksoverheid en past bij de mind-set om samen te doen wat wél kan. Wij zetten daarmee gezamenlijk de schouders onder een grootschalige, complexe en integrale gebiedsopgave rondom een grote infrastructurele ontwikkeling met een regionale impact. Voor BZK/VRO als nationaal regisseur van de volkshuisvesting is dat een van de nieuwe werkwijzen die we op meer plekken in het land gezamenlijk vorm willen geven.” 

Spoorzone Hoofddorp draagt bij aan de versnellingsambities van het Rijk vanuit de NOVI (Nationale Omgevingsvisie), aanpak Bereikbare Steden (een gezamenlijke aanpak van het Rijks- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid), het MRA-programma Bouwen & Wonen van de Metropoolregio Amsterdam en het Masterplan Wonen van de provincie Noord-Holland. 

Meer informatie is te vinden op www.spoorzonehoofddorp.nlexterne-link-icoon.