Definitief ontwerp nieuwe gemeentehuis - versie oktober 2023

Start bouw nieuw gemeentehuis dichterbij met definitief ontwerp

11 oktober 2023
Nieuws

Met het definitief ontwerp is de gemeente weer een stap dichterbij een nieuw gemeentehuis. Het nieuwe gemeentehuis biedt straks één plek aan het Raadhuisplein waar inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college van B&W en medewerkers samenkomen. Het ontwerp is klaar voor de groei van de gemeente, zowel in dienstverlening als voor alle gebruikers van het gebouw. Bovendien is er in het ontwerp oog voor de historie van onze gemeente. Het college van B&W legt het definitief ontwerp nu voor aan de gemeenteraad.

Nieuw gemeentehuis

Er zijn veel stappen gezet en op verzoek van de raad zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Bijzonder in het nieuwe gemeentehuis is het ‘ronde hart’ dat transparant en van buiten overal op het plein zichtbaar is. In dit hart komen de ontvangstbalies, een multifunctionele trouwzaal en een ruimere raadszaal. Het daglicht, houtgebruik en groen zorgen voor een warme sfeer. In de entreehal nodigen open ontvangstbalies en spreekplekken uit tot persoonlijk contact. In het voorlopig ontwerp was ook een koffiebar met buitenterras opgenomen. Op verzoek van de gemeenteraad is de haalbaarheid hiervan onderzocht. De koffiebar is een fijne ontmoetingsruimte en wachtplek voor inwoners. In het definitief ontwerp komt de koffiebar terug, het terras niet.

In het voorlopig ontwerp waren een daktuin en dakzaal getekend. Deze komen op verzoek van de raad in het definitief ontwerp niet meer terug. Wel komen op het dak extra zonnepanelen. Het gebouw blijft energieneutraal. Dit betekent dat de gemeente de energie die het gebouw verbruikt, zelf opwekt en geen gas verbruikt.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad besloot in 2020 om één nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de eisen van nu en was niet functioneel. In april dit jaar stemde de raad in met het voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp is de verdere uitwerking daarvan. De architect Cepezed heeft in het definitief ontwerp alle materiaalkeuzes, verdere details en de gewenste aanpassingen van de raad verwerkt.

De kosten voor de nieuwbouw werden bij het voorlopig ontwerp geschat op 71,7 miljoen euro. Door het weghalen van de daktuin en dakzaal uit het ontwerp wilde de gemeenteraad de kosten terugbrengen tot maximaal 70 miljoen euro. Door een externe kostendeskundige is berekend wat het definitief ontwerp op dit moment kost. Dat is nu (prijspeil 2023) 75 miljoen euro. In dit bedrag is rekening gehouden met geschatte verdere prijsstijgingen totdat de bouw klaar is. De verwachte jaarlijkse kosten van het nieuwe gemeentehuis zijn nog altijd lager dan de kosten die de gemeente maakt met de tijdelijke huisvestingen

Op het fries op het dak is als voorbeeld het gedicht “Woordwaarde” van Mirjam Noach gebruikt. Beeld: Cepezed

Uitloop nieuwbouw door kabels en leidingen

De bouw van het nieuwe gemeentehuis start later dan bij het voorlopig ontwerp gedacht. Dit komt door het verleggen van kabels en leidingen onder het Raadhuisplein en de sloop van de kelder onder het voormalige raadhuis. Dat is nodig om alle ontwikkelingen in het Stadscentrum Hoofddorp mogelijk te maken. De gemeente heeft hierdoor te maken met forse stijgingen van bouwprijzen, materiaalprijzen en loonkosten. Dit is een landelijke ontwikkeling, die zorgt voor ongeveer 5% hogere kosten. Daar heeft de gemeente geen invloed op. Doordat de bouw van het nieuwe gemeentehuis later start, zijn er ook langer kosten voor het begeleiden van de bouw.

Programma van eisen

Om de kosten terug te brengen tot maximaal 70 miljoen is gekeken of bezuinigingen op materialen en afwerking mogelijk zijn. Deze kunnen op de langere termijn echter juist tot hogere onderhoudskosten leiden. Er is ook gekeken wat een kleiner gebouw zou opleveren aan kostenbesparing. Als gevolg daarvan zouden belangrijke eisen uit het programma van eisen niet gehaald worden. “Als we tornen aan het programma van eisen, dan komen we aan de bevoegdheden van de raad. Denk aan eisen voor mogelijkheden tot groei van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, kwaliteit van de dienstverlening, duurzaamheid en een goed werkklimaat. Voor het college is het niet haalbaar en realistisch gebleken om verregaande aanpassingen aan het ontwerp door te voeren”, aldus wethouder Charlotte van der Meij. Het college vraagt de raad in te stemmen met het definitief ontwerp en de bijbehorende kosten.

Op naar de volgende fase van technisch ontwerp en aanbesteding

Binnenkort beslist de raad over het definitief ontwerp. Het ontwerpteam werkt het definitief ontwerp vervolgens uit naar een technisch ontwerp. Dan worden de kleinste details getekend. Daarna start de aanbesteding voor de aannemer. ​ Naar verwachting is het nieuwe gemeentehuis begin 2027 klaar en verhuist de gemeentelijke organisatie daarna.