Wethouder Marja Ruigrok en Nicolaus Cruquius tekenden als eerste getuigen een document

Start bouw Cruquius Paviljoen feestelijk ingeluid

13 november 2023
Cruquius-Zwaanshoek, Cultuur, Nieuws

In december 2023 start de bouw van het Cruquius Paviljoen naast het gemaal De Cruquius. Om dat te vieren kwamen op 10 november 2023 bijna 100 gasten samen in het Cruquius Museum. Wethouder Marja Ruigrok en de historische figuur Nicolaus Cruquius tekenden als eerste getuigen van dit historische moment een document dat daarna door Elise van Melis, directeur van het museum, en de andere aanwezigen werd ondertekend. Met de bouw van het paviljoen staat er naast het gemaal straks een integraal museum waarin de geschiedenis van Haarlemmermeer verteld wordt.

Wat gaat er gebeuren?

Het Haarlemmermeermuseum De Cruquius helpt herinneren aan de strijd tegen het water. Het gemaal is als museum sinds 1934 een belangrijk onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed. De bouw van het Cruquius Paviljoen biedt de mogelijkheid om het Historisch Museum Haarlemmermeer, het Gemaal De Cruquius en het Theehuis Cruquius op één locatie te combineren. Dankzij de nieuwbouw kan het museum in de toekomst meer bezoekers ontvangen en het educatieprogramma uitbreiden. Ook komt er een uitgebreide museumwinkel en wordt het nu vrij liggende theehuis verbonden met het complex.

In het paviljoen wordt straks het verhaal van Haarlemmermeer vertelt, het waterverhaal met een vaste presentatie en tijdelijke tentoonstellingen over bijvoorbeeld het waterbeheer. Ook zal er worden stilgestaan bij de pioniers en bewoners van Haarlemmermeer die de polder hebben gemaakt. Hun verhaal is straks hét voorbeeld van hoe Nederlanders strijd voerden met het water en hoe de eerste landbouwers aan de slag gingen op de gewonnen grond.

Impressie van het nieuwe gebouw

Een impressie van het Cruquius paviljoen.

Proces

De omgevingsvergunning voor het nieuwe museumpaviljoen werd in augustus 2022 verleend. Daarna heeft het museum samen met projectmanager Building for Tomorrow en architectenbureau Braaksma & Roos het technisch ontwerp verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 is, na een aanbesteding, aannemer KernBouw uit Cruquius geselecteerd om de bouw uit te voeren. In december 2023 wordt begonnen met de sloop- en bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden voor deze eerste fase zo’n negen maanden gaan duren. In een tweede fase wordt de droogloop aangepakt. Dit is de verbindingsgang die het paviljoen verbindt met het gemaal. Het Historisch Museum Haarlemmermeer en het Cruquius Museum blijven tijdens de werkzaamheden gewoon geopend voor bezoekers.

Wethouder Marja Ruigrok (Cultuur): “Soms duren dingen wat langer dan je zou willen, maar met het vinden van de aannemer (die nota bene even verderop op de dijk zit) gaan we eindelijk van start met de bouw en daar ben ik blij mee. Met de nieuwbouw komen het ‘verhaal’ en het ’gemaal’ bij elkaar en is het museum klaar voor de toekomst. En dat is nodig, want het verhaal van het water is relevanter dan ooit en het Haarlemmermeermuseum verdient een plek in het landelijke cultuurveld’’

Kosten

De totale kosten voor het nieuwbouwproject worden grotendeels gedekt door de gemeente. De stichting draagt zelf ook substantieel bij aan de plannen via fondsenwerving en crowdfunding. Met veel passen en meten is het gelukt om binnen de begroting te blijven. Toch zijn extra middelen welkom en daarom zal de werving tijdens de bouwwerkzaamheden gewoon doorgaan. Op de speciale project-paginaexterne-link-icoon is meer informatie over de nieuwbouw en de fondsenwerving te vinden. Ook kunnen de bouwwerkzaamheden hier straks via de webcam gevolgd worden.

Wethouder Marja Ruigrok en Nicolaus Cruquius tekenden als eerste getuigen van het historische moment, een document. Foto: Martine Goulmy Design.