Stadscentrum Hoofddorp aantrekkelijker maken

07 oktober 2022
Nieuws, Stadscentrum Hoofddorp

Er gebeurt veel in Stadscentrum Hoofddorp. Om richting te geven aan alle ontwikkelingen, werkt de gemeente Haarlemmermeer aan een Visie Stadscentrum Hoofddorp. Hierin staat hoe de gemeente van het centrum van Hoofddorp een aantrekkelijk stadscentrum maakt. Dat betekent een hogere kwaliteit van de leefomgeving, met meer groen, minder auto's en meer openbare ruimte waar mensen samen kunnen komen en activiteiten kunnen ondernemen.

In 2021 werd al een concept-visie voor het stadscentrum opgesteld, waarop inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden reageren. Het afgelopen jaar waren er een aantal nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het Stationsgebied, waar veel woningen kunnen worden toegevoegd, maar ook nieuwe inzichten over bereikbaarheid en het woning- en voorzieningenprogramma. Daarom heeft de gemeente de eerdere concept-visie aangepast naar de Visie Stadscentrum Hoofddorp.

Het centrum van Hoofddorp vanuit de lucht gezien. Foto: Kees van der Veer.

Hoofddorp: een aantrekkelijke en levendige woonstad

In de Visie Stadscentrum Hoofddorp wordt duidelijk hoe Stadscentrum Hoofddorp er in 2040 uitziet. Hoe groeit Hoofddorp van een dorp in de polder naar een aantrekkelijke en levendige woonstad? Wat maakt straks dat het in Hoofddorp aantrekkelijk verblijven is? En hoe zorgen we voor samenhang van de verschillende ontwikkelingen?

De auto in het stadscentrum 

De Visie omschrijft een hogere kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast is eerder de Verdichtingsvisieexterne-link-icoon vastgesteld. Die beschrijft hoe en op welke plekken Hoofddorp kan groeien. Zo blijft het polderlandschap in Haarlemmermeer behouden, terwijl de gemeente wel beter aan de vraag naar woningen tegemoet kan komen. Met meer kwaliteit in de openbare ruimte en meer woningen en voorzieningen, blijft er in het stadscentrum minder ruimte voor de auto over. De plannen over verkeer en vervoer in Hoofddorp zijn al opgeschreven in het Verkeersstructuurplanexterne-link-icoon. Hierop kan iedereen nog reageren tot 28 oktober 2022. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar parkeren in het stadscentrum. 

Parkeren in het centrum 

In de parkeeronderzoeken is onder andere het gebruik van verschillende parkeerplekken onderzocht. Dat is overigens niet voor het eerst. In 2015 en 2020 is dit ook gebeurd. Uit deze onderzoeken blijkt steeds weer dat de grootste parkeerpiek op zaterdag is, maar dat ook dan niet alle parkeerplekken bezet zijn. Vooral in de parkeergarages aan de noordzijde van Hoofddorp is nog genoeg ruimte. Maar ook de parkeersituatie in de toekomst (2030) is onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de parkeerplekken in de toekomst wel méér bezet zijn, maar dat er géén tekorten aan parkeerplekken ontstaan. Verder is onderzocht wat het zou kosten om ondergrondse parkeergarages te bouwen en is gekeken naar de tarieven voor parkeren in verhouding tot vergelijkbare omliggende steden. Een voorzichtige conclusie van de onderzoeken is dat het erg duur is om 3.800 parkeerplekken in het centrum te behouden. En dat dit dus niet nodig is. Door uit te gaan van de werkelijke bezetting van de parkeerplekken, blijft het stadscentrum goed bereikbaar met de auto tegen lagere kosten. 

Ook fietsparkeren is meegenomen

Steeds vaker krijgt de gemeente de vraag: waar kunnen bezoekers van het stadscentrum hun fiets kwijt? Daarom is ook het fietsparkeren verder onderzocht. De conclusie? Op termijn ontstaat er nog meer behoefte aan betere fietsenstallingen vlakbij het Burgemeester Van Stamplein en/of Raadhuisplein en vlakbij het Dik Tromplein. 

Meepraten over Hoofddorp

Uiteraard kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun reactie geven op de Visie Stadscentrum Hoofddorp. Hoe en wanneer wordt binnenkort bekendgemaakt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de Visie vast. Daarbij hoort ook een besluit over hoe er omgegaan moet worden met parkeren in het stadscentrum.

Meer informatie over Stadscentrum Hoofddorp:  www.stadscentrumhoofddorp.nlexterne-link-icoon. Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in het stadscentrum? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze linkexterne-link-icoon.