Richtlijn veilig sportklimaat Predicaat Veilig Sporten

Sportclubs gaan voor Veilig Sportklimaat

24 september 2022
Sport

De eerste Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat is door wethouder Mariëtte Sedee overhandigd. Het predicaat ging naar Atletiek Vereniging Haarlemmermeer in Hoofddorp. Sportverenigingen in Haarlemmermeer werken nu aan het opstellen van een gedragscode voor het herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. De richtlijn vormt een houvast voor coaches, jeugdtrainers- en begeleiders bij sportverenigingen.

Wethouder Mariette Sedee: “Jeugdige sporters begeleiden blijft mensenwerk en deze richtlijn helpt mee om zelf alert te blijven op meer kwetsbare jongeren binnen een vereniging. Hoe gaan we hiermee om, als mens en als vereniging? Hoe houden we met elkaar de vinger aan de pols, en niet alleen op die stopwatch?”

Uitreiking Haarlemmermeerse richtlijn aan Matthijs Seijlhouwer, voorzitter van AV Haarlemmermeer. Foto: Robert van de Graaf.

Sportcafé

Ieder jaar organiseert het Team Sportservice in opdracht van de gemeente het Sport Café Haarlemmermeer voor sportverenigingen in de regio. Het doel is om sportclubs te inspireren en te faciliteren met kennis. Denk aan het werven van nieuwe leden, het werken met vrijwilligers en het uitwisselen van onderlinge ervaringen. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van een veilig sportklimaat.

Grensoverschrijdend Gedrag

Sportverenigingen hebben te maken met recreanten en wedstrijdsporters, coaches en jeugdbegeleiders die allemaal een andere opvatting hebben over wat ‘moet kunnen’. Zo’n ongeschreven regel blijkt niet meer van deze tijd. Hiervan zijn diverse getuigenissen in het nieuws gekomen. De richtlijn van Haarlemmermeer staat niet op zichzelf. Landelijk heeft NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden inmiddels een Centrum Veilige Sport opgericht.

Voorzitter Matthijs Seijlhouwer kreeg namens AV Haarlemmermeer het predicaat Veilig Sportklimaat aangeboden uit handen van wethouder Mariëtte Sedee. Foto: Team Sportservice.

Meldpunt

Het Centrum Veilige Sport heeft ook een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Op de website worden een paar voorbeelden genoemd.

Intimidatie

Een hand op een verkeerde plek. Foto’s maken in de kleedkamer en deze delen op sociale media, of dreigen dit te zullen doen. Zomaar wat vormen van intimidatie die kunnen voorkomen.

Machtsmisbruik

Jeugdbegeleiders, coaches en trainers beschikken over het vermogen om sporters aan te spreken op hun gedrag. Maar die bevoegdheid is ook een valkuil. Hoe ga je met macht om? Ben je je bewust van je eigen macht? Soms sturen begeleiders hun pupillen liever in een richting die henzelf beter uitkomt. Of ze laten kinderen meedoen op een manier die ze eigenlijk niet willen. In dat soort gevallen spreken we van machtsmisbruik. 

Discriminatie

Het begint al met het organiseren van wedstrijden. Competitie bevat een element van uitsluiting. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Als je geselecteerd wilt worden, moet je een bepaald geslacht, leeftijd of gewicht hebben.
  • Als je in een rolstoel zit, kun je niet meedoen met reguliere sporten.

De grens komt in zicht wanneer:

  • Een kind niet bij de club mag sporten, omdat zijn ouders geen vrijwilligerstaken uitvoeren.
  • Een moslima geen wedstrijden mag spelen, omdat daarbij een (kort) clubtenue verplicht is.
  • Een jongen met een verstandelijke beperking niet met een jongere categorie mag meedoen, ook al hoort hij daar in alle opzichten veel meer thuis.
  • Een transmeisje niet mag sporten bij een meisjesteam.
  • Een sporter vanwege zijn geloof niet op zondag wil sporten, maar de competitie is alleen op zondag.
  • Een mannelijk homopaar graag samen wil dansen, maar de wedstrijd is alleen voor gemengde paren.
Funk-e Animations: NOCNSF VertrouwenspuntSport 2019
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Bewustwording 

De verenigingen in Haarlemmermeer vinden de voorbeelden herkenbaar. Robert van de Graaf van Team Sportservice: “De Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat moet je zien als een keurmerk. Voor sportverenigingen die grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en hiervoor regels maken. Dat begint bij bewustwording.”

Meer informatie?

De Haarlemmermeerse Richtlijn is te vinden op de website van Team Sportservice Haarlemmermeerexterne-link-icoon.