Voetballen in Badhoevedorp

Sportaccommodaties: gericht investeren en slimmer benutten

05 juni 2024
Nieuws, Sport

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer op de meeste fronten goed voorzien is van sport- en beweegvoorzieningen. Maar op enkele punten zijn wel verbeteringen nodig om ook in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. De gemeente zet in op gerichte investeringen en slimme oplossingen om sport en beweging voor alle inwoners toegankelijk en aantrekkelijk te houden.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Mulier instituut, geeft een gedetailleerd beeld van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties, sportparken en zwemwater. De belangrijkste bevindingen en plannen op een rij:

Druk op binnensportaccommodaties

Er is een tekort aan sporthallen, waardoor de bestaande hallen  zeer intensief worden gebruikt, vooral tijdens de piekuren. Het aanbod aan gymzalen is wel voldoende voor het bewegingsonderwijs. De gemeente bekijkt mogelijkheden om extra zaalcapaciteit te creëren.

Ruimte voor sportverenigingen

Op de meeste sportparken is momenteel voldoende ruimte voor de huidige verenigingen, maar door de verwachte bevolkingsgroei is op termijn op enkele locaties extra capaciteit nodig. In gesprek met de clubs wordt gezocht naar oplossingen.

Zwemwater

Op dit moment is er voldoende zwemwater, maar in de toekomst dreigt een klein tekort te ontstaan, met name voor leszwemmen. Daarom is het belangrijk dat de semi-openbare zwembaden beschikbaar blijven voor deze activiteit.

Sportinfrastructuur toekomstbestendig  maken

Naast deze inzichten pakt de gemeente ook andere kansen op, zoals het efficiënter benutten van bestaande voorzieningen door betere afstemming tussen gebruikers, aangepaste openingstijden en meer samenwerking. Daarnaast wordt onderzocht hoe investeringen in nieuwe accommodaties betaald kunnen worden.

De gemeente Haarlemmermeer is op de meeste fronten goed voorzien van sport- en beweegvoorzieningen. Foto: Henk Roolvink.

"We willen dat alle inwoners, jong en oud, volop kunnen genieten van sport en beweging en daar zijn investeringen voor nodig", aldus wethouder Mariëtte Sedee. "Deze onderzoeksresultaten helpen ons om te zorgen voor voldoende en veilige sportaccommodaties op korte en lange termijn. Voor de toekomst zetten we ook in op meervoudig gebruik van de faciliteiten. Dat is een belangrijke prioriteit voor ons college."

Hoe worden de investeringen betaald?

Voor de benodigde investeringen worden jaarlijks gespaard in het kader van de Investeringsstrategie Schaalsprong wonen. Zodra extra sportvoorzieningen nodig zijn, zal een voorstel hiervoor aan de gemeenteraad worden voorgelegd.