De wethouders Charif El Idrissi en Charlotte van der Meij

Sociaal domein Haarlemmermeer: iedereen doet mee

12 april 2023
Nieuws

Het liefst ziet de gemeente Haarlemmermeer dat iedereen kan meedoen in de gemeente. Maar, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Niet iedereen is zelfredzaam. Sommige mensen hebben hulp en ondersteuning nodig. Alle inwoners moeten kunnen rekenen op genoeg, toegankelijke en goede (algemene) voorzieningen en (persoonlijke) zorg. De gemeente is er voor wie hulp of zorg nodig heeft, want iedereen – dus ook de meest kwetsbare inwoners - moet volop kunnen meedoen in onze samenleving.

Bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid

De gemeente wil bereiken dat de inwoners meedoen voor zover ze kunnen, bestaanszekerheid hebben, gelijke kansen krijgen en gezond leven. Met het algemeen beleidskader sociaal domein (het beleidskader) brengt het college van B en W de portefeuilles van verschillende wethouders in lijn. De gemeente gaat bij het sociaal domein uit van de menselijke maat. Dat betekent luisteren, doen wat nodig is, samenwerken op basis van vertrouwen en ruimte geven aan de kracht van de samenleving.

Voorzieningen, zorg en hulp bij werk en inkomen

Wethouder Charlotte van der Meij heeft onder andere zorg en welzijn in haar portefeuille. Ze vindt de samenwerking op verschillende beleidsterreinen heel logisch en noodzakelijk: “Als gemeente zorgen we op geestelijk en op fysiek vlak voor het welzijn van onze inwoners. We moeten iedereen van passende hulp en/of zorg kunnen voorzien. Goede zorg ontzorgt. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt en bestaanszekerheid ontzorgen ook. Ze zorgen ervoor dat er meer aandacht en tijd vrijkomt voor elkaar zodat we samen maatschappelijke ondersteuning en hulp kunnen blijven bieden, juist voor degenen die het nodig hebben in onze gemeente.”

De wethouders Charlotte van der Meij en Charif El Idrissi vullen elkaar al goed aan op basis van dit nieuwe beleidskader. “Ik heb onder andere werk en inkomen, het arbeidsmarktbeleid, inburgering, asielzaken en integratie in mijn portefeuille”, zegt wethouder Charif El Idrissi. “Wie problemen heeft om financieel het hoofd boven water te houden, die leeft niet zorgeloos. Het levert stress op. Een gezonde leefstijl schiet er maar al te vaak bij in. De gemeente beseft heel goed dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven en dat heel wat omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat het welzijn van onze inwoners zomaar onder druk kan komen te staan. Armoedebestrijding zorgt er bijvoorbeeld voor dat inwoners weer lucht en ruimte krijgen om te sporten, om de kinderen niet zonder ontbijt naar school te laten gaan of om meer tijd te kunnen besteden aan en met elkaar.”

Sociaal domein Haarlemmermeer: iedereen doet mee!

Naast eerdergenoemde beleidsterreinen vallen ook: woonbeleid, welzijn, onderwijs, preventief jeugdbeleid (opvoeden en opgroeien), sport, cultuur en recreatie en (publieke) gezondheid onder het sociaal domein. Waar nodig legt het college de verbinding met beleidsterreinen in andere begrotingsprogramma’s, want genoeg, goede, toegankelijke voorzieningen, zorg en hulp bij werk en inkomen levert welzijn op waar iedereen in Haarlemmermeer baat bij heeft.

De wethouders Charif El Idrissi en Charlotte van der Meij. Foto: Tessa Posthuma de Boer