Sloterweg

Sloterweg-West vanaf 1 juli afgesloten voor motorvoertuigen

24 april 2023
Nieuws

Om meer verkeersongevallen te voorkomen, heeft het dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West besloten per 1 juli een ‘knip’ (doorrijdverbod) op de Sloterweg in te voeren. De knip komt nabij de kruising met de Ditlaar. Deze geldt voor alle auto’s en motoren, uitgezonderd hulpdiensten en openbaar vervoer. En ook voor direct omwonenden en ondernemers. Voor hen zal de knip van tijdelijke aard zijn. Direct omwonenden en ondernemers aan de Sloterweg kunnen eind 2023 een ontheffing aanvragen. Daarmee kunnen zij de knip passeren. Zij krijgen dan een digitale toegang op basis van kentekenherkenning.

Bereikbaar

Het bestuur van stadsdeel Nieuw-West neemt de maatregel na recente ongelukken tussen auto’s en fietsers op de Sloterweg-West. Het doorrijdverbod wordt aangegeven met borden en digitaal gehandhaafd met een camera. Alle adressen, inclusief het sportpark, blijven voor motorvoertuigen bereikbaar vanaf de rotonde op de Anderlechtlaan. Bussen, politie, brandweer, ambulances, fietsers en bromfietsers kunnen de camera’s wel passeren. Voor het doorrijdverbod volgt in mei een verkeersbesluit. Het besluit is dan te vinden op amsterdam.nl/bekendmakingenexterne-link-icoon. Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar indienen.

De regel geldt voor alle motorvoertuigen. Motorvoertuigen zijn personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen en motoren. Fietsen met trapondersteuning en bromfietsers vallen hier niet onder. Zij mogen doorrijden.

Bestuurlijke achtergrond

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorig jaar ingestemd met de uitgangspunten om het verkeer op en rond de Sloterweg veiliger te maken. Er is toen gekozen voor variant 2A: een knip op de Sloterweg-West en bij de kruisingen van de Laan van Vlaanderen-Plesmanlaan. De knip moet gehandhaafd worden met digitale camera’s (Intelligente toegang). De invoering op de Sloterweg krijgt daarbij voorrang boven andere vergelijkbare projecten in Amsterdam.

Ontheffingen aanvragen

De bewoners en ondernemers krijgen later dit jaar informatie over wanneer en hoe ze de ontheffingen kunnen aanvragen voor de (lease)auto waar ze in rijden.

Informatiebijeenkomsten

In juni vinden inloopbijeenkomsten plaats voor belanghebbenden en geïnteresseerden. De gemeente Amsterdam licht dan de maatregelen toe. De datum, tijd en plaats worden nog bekendgemaakt.

Meer informatie is te vinden op amsterdam.nl/sloterwegexterne-link-icoon.

Sloterweg

De smalle Sloterweg is te druk en daardoor niet veilig voor fietsers. Foto eigendom gemeente Amsterdam.