Wethouder Charif El Idrissi, Ruud Sondag, CEO Royal Schiphol Group en Rutger Groot Wassink, voorzitter arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam ondertekenen de overeenkomst

Samenwerking voor werkzoekenden Schiphol verlengd

11 december 2023
Nieuws

Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en Royal Schiphol Group geven een vervolg aan de succesvolle samenwerking om werkzoekenden aan een baan te helpen op de luchthaven. Deze samenwerking wordt tot en met 2026 verlengd en richt zich met name op banen voor praktisch opgeleiden, zoals in de horeca, retail, bagageafhandeling, beveiliging, schoonmaak en logistiek.

Circa 70 procent van de banen op Schiphol wordt ingevuld door deze groep praktisch opgeleiden. De partijen brengen werkgevers en werkzoekenden, waarvoor de arbeidsmarkt nog op afstand staat, op een soms vernieuwende manier bij elkaar, om zo meer instroom mogelijk te maken.

Deze samenwerking is succesvol door in te zetten op werkzoekenden die hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan. In januari 2020 ging het Banenplan Schiphol van start met de Gemeente Amsterdam en Royal Schiphol Group. In de periode 2020-2022 zijn hierdoor 549 mensen aan een baan geholpen. De samenwerking leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economie in de regio en het invullen van openstaande vacatures. De recente ondertekening van de intentieverklaring is een verlenging van deze samenwerking.

Wethouder Charif El Idrissi: “Deze intentieverklaring markeert niet alleen een verlenging van de samenwerking met Schiphol rond het thema werk, maar speelt ook in op de huidige krapte op de arbeidsmarkt, door de doelgroep te verbreden van werkzoekenden met een uitkering naar alle inwoners van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Dit is een belangrijke stap in het nog beter maken van de verbinding tussen de Haarlemmermeerse arbeidsmarkt en het onderwijs, met als doel een stevig fundament te creëren voor onze arbeidsmarkt.”

Samenwerking

Op 8 december 2023 is deze intentieverklaring ondertekend door Ruud Sondag, CEO van Royal Schiphol Group, en wethouder Rutger Groot Wassink, tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, in aanwezigheid van wethouder Charif El Idrissi van de gemeente Haarlemmermeer (waarin Schiphol is gevestigd). De uitvoering van de samenwerking wordt vertegenwoordigd door Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

Wethouder Charif El Idrissi, Ruud Sondag, CEO Royal Schiphol Group en Rutger Groot Wassink, voorzitter arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam ondertekenen de overeenkomst. Foto: Natasja Wagner