Pionier Bolsterrein

Samenwerking om woningen te bouwen op De Pionier

28 april 2020
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer heeft een overeenkomst gesloten met Van Wijnen Projectontwikkeling voor de ontwikkeling van 136 woningen op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef in Nieuw-Vennep.

Deze overeenkomst is een volgende stap in de samenwerking met Van Wijnen voor woningbouw en voor de gewenste verandering van bedrijventerrein de Pionier naar een gemengd woon- en werkgebied. Het plan heet Westerdreefkwartier en gaat om 136 woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen.  

Pionier Bolsterrein.

Het plan is opgebouwd uit drie onderdelen, het dorpslint aan de Venneperweg, vrijstaande bouwblokken aan de Westerdreef en woningen rond de binnentuin. In de centrale binnentuin komt groen en een speeltuintje. De centrale ontsluiting van het plan gaat via een inrit vanaf de Westerdreef. Het parkeren gebeurt deels in een garage en deels in de openbare ruimte.

Masterplan

De samenwerking tussen de gemeente Haarlemmermeer en Van Wijnen loopt vooruit op het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. De gemeente informeert en bespreekt het concept-masterplan de komende tijd met de bewoners en andere betrokkenen. Vanwege de coronacrisis zal dit de komende tijd met digitale communicatiemiddelen gebeuren. Na de coronacrisis wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Met wat daar uitkomt, wordt het concept-masterplan verder aangepast waarna de gemeenteraad een besluit zal nemen over het plan. 

Vertrek van Groningen

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2018 de Van Groningen-locatie op De Pionier gekocht. Van Groningen verhuist naar een andere locatie buiten Nieuw-Vennep en het komende vertrek van Van Groningen heeft de interesse gewekt van woningontwikkelaars voor het gebied. Meerdere ontwikkelaars hebben percelen op het Pionier-Bolsterrein gekocht. 

Van werkgebied naar woon- werkgebied

Wethouder Jurgen Nobel is blij met de ontwikkeling in Nieuw-Vennep.

We willen van De Pionier en het Bolsterrein geleidelijk een gemengd gebied maken voor wonen en werken. De nieuwe wijk die zo ontstaat, gaat goed aansluiten op Nieuw-Vennep.

De bestaande bedrijvigheid wordt zo goed mogelijk in de nieuwe wijk opgenomen. Er is veel behoefte aan woningen en in het gebied kunnen ongeveer 2000 woningen komen. Veel van deze woningen zijn voor starters en jongeren, en ook voor ouderen die kleiner gaan wonen. 50 procent van de nieuwe huizen worden betaalbare koop- en huurwoningen. 30 procent komt in de sociale verhuur.

Milieueffectrapportage

Van Wijnen heeft voor het Westerdreefkwartier een milieueffectrapportage-beoordeling (m.e.r.-beoordeling) laten opstellen.

De conclusie daarvan is dat de ontwikkeling van het gebied Pionier-Bols geen belangrijke negatieve milieueffecten veroorzaakt. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) is daarom niet noodzakelijk. Dat is goed nieuws omdat we het milieu niet te zwaar belasten en dit gebied op een goede manier kunnen herontwikkeling,zegt Mariëtte Sedee, wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu.