Prinses Laurentien en wethouder Charif El Idrissi op het podium tijdens het VNG-Congres

Samen werk maken van digitale inclusie

16 mei 2024
College van B en W, Nieuws

Wethouder Charif El Idrissi van de gemeente Haarlemmermeer en prinses Laurentien vulden elkaar donderdag 16 mei op het podium tijdens het VNG-Congres ‘Samen werk maken van digitale inclusie’ goed aan: “Je hebt bronkennis nodig om het te begrijpen.” “Onze systemen moeten menswaardig, makkelijk en toegankelijk zijn.” “Je moet het willen, niet omdat het moet.” “Het gaat om betrouwbaarheid.” Het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten werd in Den Bosch gehouden.

Doel van de bijeenkomst was onder meer om gemeenten te helpen bij het digitaal bereiken van inwoners. Wethouder Charif El Idrissi was door de organisatie uitgenodigd omdat digitalisering voor kwetsbare inwoners hoog op de agenda van de gemeente Haarlemmermeer staat. Prinses Laurentien maakt zich met haar man prins Constantijn ook hard voor die groep mensen. Onder meer voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. 

“Als jonge jongen vertaalde ik regelmatig formulieren voor mijn ouders. Ik vulde ze ook in en dat deed ik ook voor meer mensen dan alleen mijn familie. Fysiek en ook digitaal. Ik had het geluk dat ik op school mee kon en daardoor kwam ik voor sommige zaken al vroeg aan de lat”, begon Charif El Idrissi zijn persoonlijke verhaal toen hem daar om werd gevraagd. “Nu ik wethouder ben doe ik dat weer. Deels omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen moet hebben, maar ook omdat ik zie dat we nog heel veel arbeidspotentieel en talent niet benutten. Dat vind ik echt zonde. Kansengelijkheid vergroten is daarbij van belang. In Haarlemmermeer hebben we het geluk dat iedereen die wil ook echt mee kan doen.” 

In Haarlemmermeer is sinds 2022 een nieuwe visie dienstverlening van kracht die uitgaat van makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. “We vinden het belangrijk dat iedereen ons eenvoudig moet kunnen bereiken. Het maakt daarbij niet uit aan welk kanaal iemand de voorkeur geeft: online of offline. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een mens te spreken. Dat hebben we ook opgenomen in het coalitieakkoord”, gaf El Idrissi de aanwezigen nog mee. 

“Om te weten hoe mensen de digitale werkelijkheid ervaren moeten we met ze in gesprek. Dat vraagt ook wat van onze medewerkers. Zij moeten zich kunnen inleven in de leefwereld van een ander en dat hebben we in Haarlemmermeer op de juiste manier voor elkaar.”

De gemeente Haarlemmermeer heeft digitale toegankelijkheid hoog op de agenda staan.