Poster van de week van het geld

Samen Sterker Tegen Armoede

13 maart 2024
Meer voor Elkaar, Nieuws

Het is de week van het geld. In de gemeente Haarlemmermeer zijn er veel organisaties die helpen en adviseren over geldzaken en vooral ook over het oplossen van geldzorgen.

In het samenwerkingsverband ‘Samen Sterker Tegen Armoede’ zitten gedreven organisaties en instellingen die zich met hart en ziel inzetten voor de bestrijding van armoede en schulden in Haarlemmermeer. Deze organisaties bundelen hun kennis om het verschil te kunnen te maken in de levens van degenen die dat het hardst nodig hebben. 

Hulp 

Inwoners van Haarlemmermeer die even geen overzicht in geldzaken hebben of een achterstand met betalingen hebben kunnen hulp krijgen. In ‘Samen Sterker Tegen Armoede’ zijn verschillende instanties die samenwerken en hulp bieden. Maatvast Haarlemmermeerexterne-link-icoon,  SchuldHulpMaatjeexterne-link-icoon en Humanitasexterne-link-icoon helpen en adviseren bij geldzorgen. Leergeld Haarlemmermeerexterne-link-icoon geeft hulp bij aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Denk hierbij aan een vergoeding van kosten voor bijles en huiswerkbegeleiding, contributies voor sportclub, sportkleding/attributen of zwemles, lesgeld voor bijvoorbeeld muziekles of tekencursus, lidmaatschap van scouting, bijdrage voor kamp of een fiets.En bij Cpuntexterne-link-icoon is er ook Het Taalhuis, Studiebieb, Het Jongeren Informatie Punt en het Digitaal Informatiepunt. Die laatste helpt bijvoorbeeld bij het invullen van digitale formulieren.

De gemeente helpt gezinnen met een laag inkomen

Op de website van de gemeente Haarlemmermeer staat bij Werk en Inkomenexterne-link-icoon informatie en advies over allerlei onderwerpen die met geldzaken, uitkeringen, toeslagen en schulden te maken hebben. Wethouder Charif El Idrissi: “In onze gemeente moet iedereen mee kunnen doen. Ook de mensen die aan het einde van de maand de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Om die gezinnen financieel beter te ondersteunen hebben we allerlei regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Schoolgaande kinderen kunnen hierdoor volwaardig meedoen. Naast de minimaregelingen hebben we ook de bijzondere bijstand waar gezinnen in financiële nood gebruik van kunnen maken.” De gemeente werkt hierbij ook samen met alle genoemde organisaties.

In Haarlemmermeer bundelen organisaties hun kennis om het verschil te kunnen maken.