inwoners tijdens een informatieavond

Samen met de omgeving spelregels opstellen voor windturbines is belangrijk

09 november 2023
Duurzaamheid, Nieuwe energie, Nieuws

De gemeente gaat samen met de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer. Het is belangrijk dat er steun is voor een mogelijke uitbreiding van de windturbines in Haarlemmermeer-Zuid. Een uitgebreid participatietraject draagt hieraan bij.

“De gemeenteraad vindt dat het participatietraject zorgvuldig wordt doorlopen. Dat leidt tot een uitkomst waarbij zoveel mogelijk betrokkenen zich uitspreken en antwoorden krijgen over de toekomst van hun leefomgeving. Zowel de voor- als tegenstanders. De raad neemt dus regie op het participatieproces”, zegt Charlotte van der Meij, wethouder Klimaat en Energie. “Participatie is veel meer dan een gesprek met inwoners. Echte participatie gaat over het feit of inwoners zich echt begrepen en gehoord voelen. Dat maakt dat het participatietraject uitgebreid en zorgvuldig is.” 

Spelregels en peilen 

In het voorstel aan de raad zijn verschillende manieren beschreven voor het verzamelen van reacties van zoveel mogelijk betrokkenen. De voorkeur van het college gaat uit naar een zorgvuldig traject waarbij de omgeving kan bepalen onder welke voorwaarden zij een windpark wél verantwoord en wenselijk vinden. Dit gebeurt door inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties eerst te informeren en dan samen met hen spelregels op te stellen. De spelregels worden daarna voorgelegd in een peiling onder alle inwoners van Haarlemmermeer en de omliggende gemeenten van het windzoekgebied. Er wordt dan ook gevraagd of ze voor of tegen windturbines zijn.  

Regierol gemeenteraad 

De gemeente voert de participatie uit. Zij zorgt voor een aanpak waarin zoveel mogelijk mensen kunnen meedenken over mogelijke spelregels. De gemeenteraad is direct betrokken bij de uitvoering en houdt regie op de participatie. Uiteindelijk stelt de raad de spelregels namens de gemeente vast. Deze aanpak past ook bij de afspraak met de provincie om een transparant en logisch participatieproces in te richten en te doorlopen. 

Samen spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer. Foto: Kees van der Veer.

Advies aan de provincie 

De provincie bepaalt of er een vergunning wordt gegeven. Het opstellen van de spelregels en het peilen van de steun geeft inwoners en andere betrokkenen de kans om zich uit te spreken over de komst van een windpark. Deze uitkomst geeft de raadsleden een goed beeld. De gemeenteraad stelt op basis van het participatieproces en de peiling de spelregels vast. En biedt de spelregels aan de provincie Noord-Holland. Met hierbij het dringende verzoek deze toe te passen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag van een windpark.  

Meer info over wind op land is te vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer, Nieuwe Energie