Molen De Eersteling

Reparatie korenmolen De Eersteling is begonnen

14 februari 2024
Cultuur, Nieuws

Molen de Eersteling in Hoofddorp wordt gerepareerd. Op 14 februari zijn de werkzaamheden gestart voor het vervangen van de wieken. De molenmakers van Verbij Bouw- en Molenmakersbedrijf hebben de fokken van twee wieken gedemonteerd. Deze fokken, die ervoor zorgen dat de molen meer wind vangt, verkeren nog in goede staat. De fokken zullen de komende tijd worden aangepast aan de nieuwe roeden, de stalen hoofdbalken van de wieken. Naar verwachting worden de nieuwe wieken in april aan de molen gemonteerd. Daarna kan de korenmolen weer gaan draaien.

Dit herstel is noodzakelijk nadat eerder werd besloten om de wieken van molen De Eersteling stil te zetten. Op 1 november 2022 werden de wieken stilgezet omdat de ijzeren roeden te zwak bleken te zijn. Een inspectie wees uit dat er een aanzienlijk risico was dat de roeden zouden breken. Ondanks de stilgezette wieken kon de meelproductie doorgaan, omdat de kleine molensteen nog functioneerde. De ingreep is gedaan na advies van een molenexpert, waarbij werd vastgesteld dat de roeden mogelijk door slechte lassen of roest konden breken. De molen is stilgezet om verdere schade te voorkomen. 

Geschiedenis

De molen is een rijksmonument en dateert uit 1856. Het was de allereerste molen van de in 1852 drooggelegde Haarlemmermeerpolder. Dat verklaart de naam van de molen: De Eersteling. Nog een leuk weetje: de molen stond eerst in het centrum van Hoofddorp. De 100 ton wegende romp werd in 1977, onder grote publieke belangstelling, verplaatst naar de huidige locatie waarbij de molen ook deels werd gerestaureerd. 

Winkel

De winkel op het molenerf is nog altijd open op donderdag van 12.30 tot 16.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur. Meer informatie is te lezen op www.eersteling.comexterne-link-icoon.

Molen De Eersteling

De reparatie van molen De Eersteling is begonnen. Foto: gemeente Haarlemmermeer.