De Linie

Reiskostenvergoeding voor leerlingen Praktijkschool de Linie

05 september 2023
Nieuws

Vanaf het schooljaar 2023-2024 biedt de gemeente Haarlemmermeer een pilot aan voor ongeveer 25 jongeren in het praktijkonderwijs. Dit is om de financiële drempels voor het volgen van praktijkonderwijs en het vinden van stageplekken te verlagen.

Wie komen in aanmerking? 

De pilot geldt voor jongeren die een zogenoemd PrO-ROC traject volgen in de regio Haarlemmermeer. Dat is een opleidingstraject waarbij leerlingen een mbo-entreeopleiding volgen en een mbo-entreediploma halen. 

Waarom deze pilot? 

Sommige Haarlemmermeerse jongeren ervaren financiële problemen omdat zij zelf hun reiskosten moeten betalen om naar hun mbo-school of stageplek te komen. In tegenstelling tot leerlingen in het reguliere mbo-onderwijs hebben deze jongeren geen recht op een studentenreisproduct, omdat zij een inschrijving hebben op een praktijkschool. Met een studentenreisproduct kan vrij gereisd worden met het openbaar vervoer tussen kamer, opleiding en thuis.   

Het valt op dat studenten zich inschrijven voor mbo-opleidingen vanwege het studentenreisproduct, terwijl het volgen van een PrO-ROC traject op dat moment beter bij hen past. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun onderwijservaring, motivatie en kansen op de arbeidsmarkt. Wethouder Marjolein Steffens – Van de Water: “We willen deze leerlingen helpen door hun reiskosten te vergoeden, zodat ze kosteloos naar hun stage en school kunnen reizen. Uit de pilot moet blijken of het vergoeden van reiskosten ervoor zorgt dat jongeren meer aanwezig zijn en/of er minder jongeren direct overstappen naar het mbo.” 

Geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid 

Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld om jongeren in een kwetsbare positie te helpen om een baan te krijgen of te behouden. De pilot wordt met dit geld betaald. De gemeente Haarlemmermeer is door de coördinator regionale aanpak jeugdwerkloosheid van de arbeidsmarkt Groot-Amsterdam gevraagd deel te nemen aan de pilot. 

Vanaf het schooljaar 2023-2024 biedt de gemeente Haarlemmermeer een pilot aan voor ongeveer 25 jongeren in het praktijkonderwijs. Foto: De Linie