Duurzaam bedrijvenpark 20|20

Regio Amsterdam verscherpt focus bij aantrekken internationale bedrijven

21 april 2023
Persberichten

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Haarlemmermeer onderdeel van is, verlegt de focus nog verder van kwantiteit naar kwaliteit als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven. MRA zal zich de komende jaren richten op bedrijven die bijdragen aan de maatschappelijke en economische doelen van de regio, zoals innovatie, digitalisering, verduurzaming, circulariteit en de energie- en voedseltransitie. Ook richt de MRA zich op bedrijven die zich houden aan de richtlijnen van Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental Social Governance (ESG).

Een groeiend deel van de bedrijven in de metropoolregio draagt zowel bij aan de lokale werkgelegenheid als aan de verduurzaming en innovatiekracht van de regio. In 2022 zijn er 90 nieuwe internationale bedrijven in de regio neergestreken, die gezamenlijk zorgen voor 2.798 nieuwe banen. Het gaat om 14 wereldwijde of Europese hoofdkantoren. Bij 15 buitenlandse bedrijven die al in de regio Amsterdam gevestigd waren, kwamen er door uitbreiding nog eens 1.015 nieuwe arbeidsplaatsen bij. 

Dit blijkt uit de resultaten die donderdag zijn gepubliceerd door amsterdam inbusiness en de Netherlands Foreign Investment Agency. amsterdam inbusiness is een samenwerking tussen de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer en Amsterdam. amsterdam inbusiness voert een actief regionaal beleid uit voor het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven. amsterdam inbusiness meet in de resultaten van de regio Amsterdam alle internationale bedrijven die zich in de regio Amsterdam vestigen; zowel vanuit het buitenland als elders vanuit Nederland, zowel met als zonder hulp van aib en de NFIA.  

De meeste nieuwe bedrijven zijn actief in de ICT & tech, financiële en fintech-sector, transport en logistiek, creatieve industrie en life sciences and health. Voorbeelden van bedrijven in Haarlemmermeer zijn onder meer Xerimis, een onderneming gespecialiseerd in klinische verpakkingsdiensten; InTwo, een bedrijf in cloudoplossingen; Optex Security Sales, elektrische precisieapparatuur en GG Brands, consumenten- en huishoudelijke goederen.  

Voorzitter amsterdam inbusiness en wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken, gemeente Amsterdam): “We willen de sterke internationale economische positie van de Metropoolregio Amsterdam behouden én meer ten goede te laten komen aan de bewoners van de regio. Daarom kiezen we voor het aantrekken van internationale bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de regio, zoals de digitalisering van het dagelijks leven, de energietransitie en de circulaire economie. We willen niet meer zoveel mogelijk bedrijven hierheen krijgen, maar vooral de bedrijven verleiden die bijdragen aan de brede welvaart van de regio. De geopolitieke instabiliteit, de toegenomen druk op het vestigingsklimaat en de energie- en voedseltransitie maken de noodzaak van deze focus alleen maar groter.” 

Diverse geopolitieke en financieel-economische factoren hebben effect op de buitenlandse investeringen in de MRA. In 2022 zijn er minder buitenlandse investeringen (nieuwe bedrijven, uitbreidingen of hoofdkantoren) gedaan dan verwacht. Dit is een wereldwijde trend. Maar het totaal aantal verwachte arbeidsplaatsen door nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven bleef ongekend hoog. Ook valt op dat de nieuw gevestigde bedrijven in 2022 gemiddeld 30 arbeidsplaatsen verwachten te creëren. In eerdere jaren bleek dit gemiddelde lager te liggen. De vraag van buitenlandse bedrijven naar talent blijft dus significant. Veel bedrijven zien de Metropoolregio als een goede plek om talent aan te trekken en vast te houden. Onderzoek van CBS laat zien dat voor elke baan van een nieuw internationaal bedrijf in Nederland er minimaal één extra baan ontstaat in de ondersteunende en toeleverende industrie. 

Wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken, gemeente Amstelveen), mede-initiatiefnemer van amsterdam inbusiness: “Als Metropoolregio Amsterdam bouwen we al lange tijd goed samen aan ons investeringsklimaat en internationale economische positie. Deze samenwerking neemt alleen maar aan belang toe nu we met zijn allen voor maatschappelijke uitdagingen staan die niet ophouden bij de gemeentegrens. De verdere verscherping van focus op toegevoegde waarde bij het aantrekken van internationale bedrijven is iets waar we als gehele regio baat bij hebben.” 

Wethouder Marja Ruigrok (Economische zaken, gemeente Haarlemmermeer) mede-initiatiefnemer van amsterdam inbusiness: “De tijd van ongelimiteerde ruimte voor bedrijven in onze regio is voorbij. We moeten steeds scherpere keuzes maken. En daar past het thema van ‘volume naar value’ goed bij. Ik zie kansen in groei van kennisgedreven bedrijvigheid zoals in life science and health. Samen met onze buurgemeenten voegen we zo meer waarde toe aan onze regio.”

Duurzaam bedrijvenpark 20|20 waar veel innovatieve bedrijven staan. Foto: Danny de Casembroot