De Plesmanhoek, een brug over het water

Recreatiegebied Plesmanhoek krijgt flinke opwaardering

25 januari 2023
Openbare ruimte

Recreatieschap Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaan recreatiegebied Plesmanhoek aantrekkelijker maken voor huidige én toekomstige bezoekers. Naast een investering van circa 550.000 euro voor een pakket van maatregelen hebben de partijen ook afspraken gemaakt over het jaarlijks terugkerend beheer dat het recreatieschap gaat uitvoeren.

Recreatiegebied Plesmanhoek krijgt flinke opwaardering. Foto: Recreatieschap Spaarnwoude

Plesmanhoek staat sinds jaar en dag bekend als een mooi recreatiegebied waar mensen met of zonder hond heerlijk kunnen wandelen. Om te zorgen dat dit ook nog kan in de toekomst, hebben de gemeente en het recreatieschap besloten flink te investeren in het gebied. Hierdoor kunnen alle inwoners  die zich vestigen in de nieuwbouwwijken straks ook gebruikmaken van de Plesmanhoek.

Zichtbaarheid

Wethouder Mariëtte Sedee van de gemeente Haarlemmermeer van groenbeheer, recreatie en sport: “Ik ben blij dat we dankzij samenwerking met diverse partijen tot een mooi en afgerond pakket aan maatregelen zijn gekomen. Dit zal zeker bijdragen aan de verbetering, en ook de zichtbaarheid van de Plesmanhoek.”

Behouden, hoger niveau en vernieuwen

De maatregelen richten zich op behouden van wat er al is, het naar een hoger niveau brengen van bestaande voorzieningen en het realiseren van nieuwe voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een beter herkenbare entree, de aanplant van bomen en struiken, het verbeteren van de informatievoorziening, het vergroenen en herinrichten van de huidige parkeerplaats, een uitlaatgebied voor honden in Buitenschot, een rolstoelvriendelijk rondje in het gebied, nieuwe speeltuinelementen, schuilplekken nabij de speeltuin en het hondenuitlaatterrein, een rolstoelvriendelijke vissteiger, een zandige oever bij het hondenstrandje en nieuwe bankjes.

Inbreng vanuit omgeving

Het diverse maatregelenpakket houdt rekening met de verschillende gebruikersgroepen. Gebruikers, omwonenden en belanghebbenden hebben in 2021 en 2022 input kunnen leveren. Ook de Lions Club, verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het Smulbos Plesmanhoek, kon wensen kenbaar maken. De eerste zichtbare veranderingen kan de bezoeker later dit jaar in de Plesmanhoek verwachten. De veranderingen gaan door tot in 2024.

Spaarnwoude Park 2040

De opwaardering van de Plesmanhoek is een project uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. De aanleiding vormt de stevige groei van steden rondom het recreatiegebied. Actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning en bewegen in het groen spelen hierin een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. Kijk voor meer informatie op de website van Spaarnwoude-park.  www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park.