Vliegtuigspotters bij Schiphol

Reageer op het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol

21 december 2023
Nieuws

Van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 kan iedereen zijn mening geven over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol.

Waarover gaat het Ontwerpactieplan?

Het Rijk wil een beter evenwicht in het belang van een goede internationale luchthaven en het belang van een gezondere leefomgeving. Dat gebeurt onder andere via een combinatie van maatregelen om de geluidshinder van luchthaven Schiphol te verminderen. In het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol staat hoe de uitwerking van die maatregelen er voor de komende vijf jaar uitziet. Het Rijk is wettelijk verplicht om elke vijf jaar het Ontwerpactieplan te actualiseren.

Hoe kan er worden gereageerd?

De terinzagelegging geeft iedereen die wil de kans om te reageren op het plan van het Rijk.

Dit kan op drie manieren:

  1. Digitaal; dit heeft de voorkeur en kan via www.platformparticipatie.nl/omgevingslawaai-schipholexterne-link-icoon
  2. Mondeling; een mondelinge reactie kan door een afspraak te maken tijdens kantooruren via het telefoonnummer 070 - 456 96 07
  3. Per post; een reactie kan schriftelijk worden ingediend door dit te sturen naar Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie o.v.v. Ontwerpactieplan Omgevingslawaai Schiphol Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Het plan ligt ook ter inzage bij het ondernemersplein van de gemeente Haarlemmermeer. Bel 0900 1852 voor een afspraak.

Vliegtuigspotters bij Schiphol

Het Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol ligt ter inzage. Foto: Kees van der Veer